Home » Témata zdraví a bezpečnosti » Nemoci a jejich prevence » Infekční nemoci » HIV/AIDS » Komentář k hlášení HIV/AIDS za měsíc duben 2008
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Komentář k hlášení HIV/AIDS za měsíc duben 2008


Nové případy HIV infekce:

V dubnu bylo diagnostikováno 11 nových případů HIV-1 infekce: 9 případů u  českých občanů a 2  u rezidentů

 

Občané ČR: celkem 9 (muži)

▪ homo/bisexuální styk udává 5 mužů, u třech z nich byla důvodem vyšetření klinická diagnóza, dva byli vyšetřeni na vlastní žádost, jeden anonymně a druhý s uvedením osobních dat. Anonymně testovaný muž byl v NRL AIDS průběžně vyšetřován od roku 1995, devětkrát s  negativním výsledkem, desátý vzorek krve odebraný v  tomto měsíci byl konfirmován jako HIV pozitivní.

Jeden z mužů v době záchytu prodělával akutní HIV infekci, druhý byl zachycen ve fázi symptomatické non-AIDS infekce a ostatní v asymptomatickém stádiu, bez klinických příznaků. 

U tří z homosexuálně orientovaných mužů byla současně diagnostikovaná další pohlavně přenosná choroba.

▪ dva muži se nakazili heterosexuální cestou, u jednoho z nich, opakovaného dárce krve, byla diagnostikována akutní HIV infekce, druhý asymptomatický byl vyšetřen na vlastní žádost.

▪ u zbývajících dvou mužů není dosud způsob přenosu znám. Jeden, vyšetřen pro klinickou diagnózu s prokázánou syfilis, další byl odeslán na vyšetření z nápravného zařízení ve stádiu   onemocnění AIDS (pneumocystová pneumonie).

 

Rezidenti: celkem 2 ( muži)

Oba homosexuálně orientovaní, muž ze Slovenska s akutní HIV infekcí, druhý muž ruské národnosti je asymptomatický nosič, oba  vyšetřeni na vlastní žádost.

 

Nové případy AIDS:  1 (muž)

Viz výše uvedený případ u nově HIV diagnostikovaného muže.   

 

Úmrtí na AIDS: 1 (žena)

U dvaatřicetileté ženy, HIV pozitivní od srpna 2000, bylo diagnostikováno onemocnění AIDS  v únoru letošního roku (encefalopatie a AIDS wasting syndrom). Bezprostřední příčinou smrti byla hypostatická bronchopneumonie.

 

Porod HIV pozitivní matky: 1

V dubnu se narodilo HIV pozitivní matce ukrajinské národnosti (HIV pozitivní od července 2000, první zdravé dítě se narodilo v roce 2001) druhé dítě - chlapec, HIV status bude uzavřen po dovršení 18. měsíce věku dítěte.

Nahoru