SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Témata zdraví a bezpečnosti » Nemoci a jejich prevence » Infekční nemoci » A - Z infekce » P » Poliomyelitida (přenosná dětská obrna).... » Komentář z Polio Weekly Global Updates, 23...
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Komentář z Polio Weekly Global Updates, 23 March 2022, World Health Organization věnovaný Ukrajině

Tento týden nebyl hlášen na Ukrajině žádný případ od vakcíny odvozeného cirkulujícího polioviru typu 2 (cVDPV2). V roce 2021 byly hlášeny dva paralytické případy u dětí vyvolané právě tímto typem polioviru . Dne 1. 2. 2022 začala v Ukrajině národní doplňková imunizační kampaň proti obrně zaměřená na téměř 140 000 dětí neočkovaných proti obrně . V současnosti je ale kampaň pozastavena.


• Organizace Global Polio Eradication Initiative (GPEI) je extrémně znepokojena rozvíjejícími se dopady současné krize na Ukrajině na ukrajinský zdravotní systém. Fungující zdravotnický systém musí být neutrální a chráněný před všemi politickými vlivy nebo bezpečnostními problémy, aby bylo zajištěno, že lidé budou mít trvalý přístup k urgentní a základní péči. Zároveň jsme znovu a znovu viděli, že velké přesuny obyvatelstva, nejistota a ztížená dostupnost značně přispívají ke vzniku a/nebo šíření infekčních nemocí, jako je obrna.

• Dne 1. 2. 2022 začala v Ukrajině národní doplňková imunizační kampaň proti obrně zaměřená na téměř 140 000 dětí neočkovaných proti obrně. V současnosti je ale kampaň pozastavena, protože zdravotnické úřady se zaměřily na „emergency“ služby. Surveillance nových případů dětské obrny je také narušena, což zvyšuje riziko nedetekovaného šíření nemoci mezi zranitelnou/vnímavou populací. GPEI pracuje na urychleném vypracování pohotovostních plánů na podporu Ukrajiny a k prevenci dalšího šíření dětské obrny. Současné chladné zimní počasí na Ukrajině není příznivé pro přenos dětské obrny, ale reziduální přenos infekce nelze vyloučit, zvláště když byla narušena surveillance onemocnění.

• GPEI má dlouhou historii práce v různých složitých situacích a bude pokračovat v přizpůsobování svých operací realitě na místě v možné míře bez kompromisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravotnických pracovníků. Je zásadní, aby byly mobilizovány a zpřístupněny nezbytné zdroje na pomoc s humanitárními potřebami, včetně pomoci, reakce na nemoci/prevence na Ukrajině i v sousedních zemích.

• V sousedních zemích se hodnotí imunizace a surveillance, aby se minimalizovalo riziko a důsledky jakéhokoli možného vzniku/šíření infekčního onemocnění v důsledku velkých přesunů obyvatelstva.

• GPEI posiluje koordinaci a součinnost ve shodě s širšími potřebami imunizace pro vysídlené osoby, včetně vakcín proti obrně v „balíčku“ zdravotních intervencí a využívání metod surveillance poliomyelitidy k odhalování dalších nemocí, kterým lze předcházet očkováním.

• GPEI

-  posuzuje dostupnost IPV a vakcín proti spalničkám v klíčových oblastech;

-  posuzuje kapacity chladového řetězce a potenciálního dopadu v důsledku výpadků elektřiny;

-  poskytuje komunikační podporu pro vytváření poptávky po očkování; a

- podporuje proaktivní surveillance AFP (akutních chabých paréz) a environmentální surveillance (vyšetřování odpadních vod) ve všech lokalitách IDP (internally displaced persons), tedy v oblastech, kde jsou přítomny „vysídlené“ osoby.

• V příhraničních oblastech je poskytována operativní podpora pro zřízení mobilních očkovacích týmů a zajištění bezpečné a efektivní přepravy a skladování vakcín.

• V sousedních zemích, Moldavsko, Polsku, Rumunsku, Slovensku, Maďarsku, se podpora zaměřuje na posílení surveillance (AFP a environmentální), na registraci dětí, na nákup vakcín a posílení očkování v táborech a uprchlických osadách.

Nahoru