Home » Témata zdraví a bezpečnosti » Nemoci a jejich prevence » Infekční nemoci » A - Z infekce » P » Pertuse
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Pertuse

Doporučení pro laboratorní diagnostiku pertuse a parapertuse. Guidelines on laboratory diagnosis of pertussis and parapertussis.  |  Syndrom dávivého kašle. Pertuse a parapertuse v České republice v roce 2016 – epidemiologická situace. Whooping cough syndrome. Pertussis and parapertussis in the Czech Republic in 2016 – epidemiological situation.  |  Syndrom dávivého kašle. Pertuse a parapertuse v České republice v roce 2015 – epidemiologická situace Whooping cough syndrome. Pertussis and parapertussis in the Czech Republic in 2015 – epidemiological situation.  |  Doporučení Národní imunizační komise (NIKO) pro očkování těhotných žen proti pertusi v ČR. ”Recommendation for pertussis vaccination in pregnancy for the Czech Republic”. Amendment to the National pertussis immunisation strategy.  |  Jednodenní odborná konference (konzultační den): Problematika pertuse. Aktualizovaný program.  |  Syndrom dávivého kašle. Pertuse a parapertuse v České republice v roce 2014 – rozbor epidemiologické situace. Whooping cough syndrome. Pertussis and parapertussis in the Czech Republic in 2014 - epidemiological situation analysis.  |  Tisková zpráva - pertuse  |  Pertuse v České republice v roce 2013 – rozbor epidemiologické situace. Pertussis in the Czech Republic in 2013 - epidemiological situation analysis.  |  Změna odběrového místa NRL pro pertusi a difterii na kultivační a PCR vyšetření pertuse/parapertuse v SZÚ  |  Výskyt černého kašle dosáhl svého dlouholetého maxima. Prodělaná nemoc ani očkování dlouhodobě neochrání  |  Průkaz DNA Bordetella pertussis a Bordetella parapertussis v klinickém materiálu metodou Real-time PCR.  |  Pertuse v ČR v roce 2012 – rozbor epidemiologické situace  |  Informace o odběru na kultivační vyšetření – průkaz Bordetella pertusis/parapertussis  |  Pertuse a parapertuse v České republice v roce 2011  |  Pertuse v České republice v roce 2010


1 2 3   Následující   ››

Syndrom dávivého kašle. Pertuse a parapertuse v České republice v roce 2016 – epidemiologická situace. Whooping cough syndrome. Pertussis and parapertussis in the Czech Republic in 2016 – epidemiological situation.

V roce 2016 došlo v České republice k mírnému nárůstu hlášené nemocnosti pertusí;  bylo evidováno 627 případů pertuse, nemocnost 5,9/100 000 obyvatel. Nejvíce nemocných, celkem 122 osob, bylo registrováno ve věkové skupině 15–19 let, nemocnost 26,6/100 000 obyvatel. V souvislosti s pertusí došlo k úmrtí dítěte ve věku dvou měsíců. Zprávy CEM (SZÚ, Praha) 2017; 26(3): 109–114.


 

Syndrom dávivého kašle. Pertuse a parapertuse v České republice v roce 2015 – epidemiologická situace Whooping cough syndrome. Pertussis and parapertussis in the Czech Republic in 2015 – epidemiological situation.

V roce 2015 došlo v České republice k výraznému poklesu hlášené nemocnosti;  bylo evidováno 585 případů pertuse, nemocnost 5,6/100 000 obyvatel. Nejvíce nemocných, celkem 135 osob, bylo registrováno ve věkové skupině 15–19 let, nemocnost 29,2/100 000 obyvatel.


 

Jednodenní odborná konference (konzultační den): Problematika pertuse. Aktualizovaný program.

Ve čtvrtek 10. prosince 2015 se bude ve velké posluchárně SZÚ konat konzultační den "Problematika pertuse". Program, přihláška a možnost platby na konferenci.


 

Syndrom dávivého kašle. Pertuse a parapertuse v České republice v roce 2014 – rozbor epidemiologické situace. Whooping cough syndrome. Pertussis and parapertussis in the Czech Republic in 2014 - epidemiological situation analysis.

V roce 2014 byl prostřednictvím systému EPIDAT nahlášen celkem 2521 případ onemocnění pertusí; nemocnost 24,0/100 000 obyvatel. V dlouhodobém trendu nemocnosti bylo více nemocných než v roce 2014 hlášeno naposledy v roce 1963. Závěrečná zpráva publikovaná v časopisu Zprávy CEM, 2015, 24 (5).


 

Pertuse (Bordetella pertussis) - definice případu - eu "case" definice

Definice případu infekčního onemocnění vyplývající z PROVÁDĚCÍHO ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 8. srpna 2012, kterým se mění rozhodnutí 2002/253/ES, kterým se stanoví definice případů pro hlášení přenosných nemocí do sítě Společenství podle rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 2119/98/ES (2012/506/EU).


 

Tisková zpráva - pertuse

Za prvních deset měsíců roku 2014 zaznamenali pracovníci Státního zdravotního ústavu (SZÚ) v Praze 2188 hlášených případů černého kašle. Oproti loňskému roku, který byl doposud považován v tomto ohledu za rekordní, se jedná o více než 2,5násobný nárůst. Studie provedená v České republice navíc ukazuje na enormní podhlášenost této nemoci v dospělé populaci. Černý kašel se přenáší kapénkovou infekcí a způsobuje záchvaty kašle. Novorozence a pacienty s nemocemi dýchacího ústrojí dokonce ohrožuje na životě . „Prodělání nemoci i očkování poskytují jen časově omezenou ochranu. Proti nemoci je proto potřeba se pravidelně přeočkovávat,“ upozorňují odborníci na problém v prevenci této vysoce infekční nemoci.


 

Doporučení pro laboratorní diagnostiku pertuse a parapertuse. Guidelines on laboratory diagnosis of pertussis and parapertussis.

Článek shrnuje aktualizovaná doporučení pro laboratorní diagnostiku onemocnění pertuse a parapertuse. Zprávy CEM (SZÚ, Praha) 2014; 23(9): 318–320.


 

Pertuse v České republice v roce 2013 – rozbor epidemiologické situace. Pertussis in the Czech Republic in 2013 - epidemiological situation analysis.

V roce 2013 byl prostřednictvím systému hlášení infekčních nemocí EPIDAT zaznamenán nárůst počtu hlášených případů oproti roku 2012. Byly evidovány 1233 případy onemocnění pertusí; incidence 11,7/100 000 obyvatel. V roce 2012 bylo hlášeno 738 nemocných pertusí; incidence 7,0/100 000 obyvatel. Podobně vysoký počet hlášených nemocných jako v roce 2013 byl naposledy zaznamenán v roce 1966, kdy bylo hlášeno 1279 případů onemocnění; incidence 13,0/100 000 obyvatel. In 2013, the infectious disease reporting system EPIDAT showed an upward trend in reported cases of pertussis in comparison to 2012. A total of 1 233 pertussis cases were reported and the incidence rate was 11.7/100 000 population. In 2012, 738 pertussis cases were reported (7.0/100 000). A similarly high incidence of pertussis was last seen in 1966: 1 279 cases (13.0/100 000).


 

Změna odběrového místa NRL pro pertusi a difterii na kultivační a PCR vyšetření pertuse/parapertuse v SZÚ

Od 7.4.2014 se odběry na kultivační a PCR vyšetření pertuse/parapertuse provádějí v odběrové místnosti v  budově č. 3 v areálu SZÚ, zvonek NRL AIDS ; 1. patro, č. dveří 115 .


 
1 2 3   Následující   ››

Nahoru