Home » Témata zdraví a bezpečnosti » Nemoci a jejich prevence » Infekční nemoci » A - Z infekce » C » Coronaviry » Onemocnění COVID-19, nový koronavirus SARS-CoV-2 » Laboratoře + NRL » Situace ohledně vývoje variant SARS-CoV-2 je v...
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Situace ohledně vývoje variant SARS-CoV-2 je v České republice beze změn, přibývá mladších pacientů

Co se týká variant covid-19 v České republice, situace je de facto stabilní. Stále převládá varianta delta a její subvarianty. Dříve dominantní alfa už se vyskytuje jen zhruba ve 2% pozitivních vzorků vyšetřených metodou diskriminační PCR. Z hlediska chování viru v těle pacienta nehlásí prozatím klinická praxe žádné změny.


V období od 24. 9. do 8. 10. 2021 má Národní referenční laboratoř k dispozici data z 8 304 provedených testů diskriminační PCR z celkem 82 laboratoří. Na základě analýzy těchto dat na variantu delta a její subvarianty připadá stále přibližně 95 % pozitivních vzorků. Dříve dominantní varianta alfa představuje už zhruba jen 2 % detekovaných případů.

Za rok 2021 bylo k 8. 10. 2021 v České republice celogenomově sekvenováno 9 434 SARS-CoV-2 pozitivních vzorků. Celkem 536 sekvenací se vztahuje k datu odběru mezi 8. zářím a 8. říjnem. Podíl původní delta varianty klesl pod 50 % na úkor jejích subvariant.

„Pokud jde o věkového složení pacientů, přibývá mladších ročníků. V lednu až květnu byli nemocní především lidé od 40 do 49 let. Od června pak začala dominovat skupina nakažených mezi 20 až 29 lety a od srpna pozorujeme, že přibývá i nemocných mezi 10. až 19. rokem věku. Tento trend pravděpodobně odráží vliv očkování a také může souviset se sociálním chováním a vyšší společenskou aktivitou mladých lidí,“ vysvětluje ředitelka Státního zdravotního ústavu MUDr. Barbora Macková. 

Podrobná zpráva NRL je přílohou této tiskové zprávy.
Podrobná zpráva ke dni 8. 10. 2021 Podrobná zpráva ke dni 8. 10. 2021

Nahoru