Home » Témata zdraví a bezpečnosti » Nemoci a jejich prevence » Infekční nemoci » HIV/AIDS » Roční zprávy o výskytu a šíření HIV/AIDS v ČR » Zprávy o výskytu a šíření HIV/AIDS za rok 2020 » Tisková konference ke Světovému dni boje proti...
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Tisková konference ke Světovému dni boje proti AIDS (2020)

Státní zdravotní ústav uspořádal dne 1. prosince 2020 za účasti náměstkyně ministra zdravotnictví pro ochranu a podporu veřejného zdraví a hlavní hygieničky tiskovou konferenci ke Světovému dni boje proti AIDS.


Tiskové konference se zúčastnili ředitel Státního zdravotního ústavu MUDr. Pavel Březovský, MBA, MUDr. Jarmila Rážová, PhD., náměstkyně ministra zdravotnictví pro ochranu a podporu veřejného zdraví a hlavní hygienička, MUDr. Hana Zákoucká, vedoucí oddělení sexuálně přenosných nemocí, RNDr. Vratislav Němeček, CSc., vedoucí Národní referenční laboratoře pro HIV/AIDS, RNDr. Marek Malý, CSc., vedoucí oddělení biostatistiky a MUDr. Anna Kubátová, Manažerka Národního programu HIV/AIDS v České republice, všichni SZÚ.

Jako host se konference zúčastnil MUDr. David Jilich, zástupce vedoucího HIV centra Nemocnice Na Bulovce.

Přítomní novináři byli seznámeni s různými aspekty epidemiologie a prevence HIV a dalších sexuálně přenosných infekcí. Byly prezentovány možnosti, zkušenosti a výstupy preventivních a vzdělávacích aktivit v problematice HIV/AIDS v různých cílových skupinách. Aktuálně jsou v České republice realizovány aktivity již šestého Národního programu prevence HIV/AIDS v České republice na období 2018-2022, které zahrnují úzkou spolupráci státních a nevládních institucí a organizací. 

 

Níže je k dispozici tisková zpráva a prezentace z tiskové konference.

Tisková zpráva Tisková zpráva Státního zdravotního ústavu ke Světovému dni boje proti AIDS 2020 (112.73 KB)

Aktuální epidemiologická situace a trendy ve výskytu HIV/AIDS v ČR Aktuální epidemiologická situace a trendy ve výskytu HIV/AIDS v ČR (2.79 MB)

VLIV PANDEMIE COVID-19 NA VÝSKYT STI V ČR VLIV PANDEMIE COVID-19 NA VÝSKYT STI V ČR (241.02 KB)

Preventivní aktivity v oblasti HIV/AIDS Preventivní aktivity v oblasti HIV/AIDS (506.31 KB)

 

 

 

Nahoru