Home » Témata zdraví a bezpečnosti » Nemoci a jejich prevence » Infekční nemoci » HIV/AIDS » Výroční zpráva o činnosti NRL AIDS 2008
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Výroční zpráva o činnosti NRL AIDS 2008

Zpráva o činnosti NRL AIDS za rok 2008: referenční činnost, aplikace metod, publikační činnost.


NRL pro AIDS

Referenční činnost – konfirmace reaktivních nálezů HIV ze 164 vyšetřujících laboratoří v ČR, identifikace nových případů HIV/AIDS, monitorování průběhu infekce a onemocnění AIDS u HIV pozitivních osob. Epidemiologická surveillance HIV v populačních skupinách s vysokým rizikem infekce, anonymní vyšetřování a testování HIV protilátek ve slinách.

Aplikace metod molekulární epidemiologie, monitoring výskytu HIV/AIDS v ČR. Metodická a kontrolní činnost – školení, semináře, přednášky, příprava a hodnocení EPJ, účast v mezinárodních systémech posuzování kvality.

Publikační činnost – www stránky s aktuálními informacemi o výskytu HIV/AIDS v ČR. Pedagogická činnost pre a postgraduální. Výzkumná činnost a mezinárodní spolupráce – řešení programu EU / WHO „EuroHIV“ a „EHR - Europe HIV resistance“.

 

 

Nahoru