Home » Témata zdraví a bezpečnosti » Nanosafety - nanočástice, materiály a technologie
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Nanosafety - nanočástice, materiály a technologie

nano2.jpg Publikované podklady ohledně aktuálních problémů a aktuální existující požadavky na firmy a distributory nanomateriálů:


Dovolte abychom Vás seznámili s odborným stanoviskem Vysoké školy báňské v Ostravě, Lékařské fakulty Ostravké univerzity, Zdravotniho ústavu se sídlem v Ostravě a Státního zdravotního ústavu k problematice aplikace nano nátěrů a nanonástřiků TiO2 ve školních a předškolních zařízeních.

Nanosafety in Europe 2015 - 2025: Towards Safe and Suistainable nanomaterials and Nanotechnology Innovations (2.24 MB) (Finnish Institute of Occupational Health). (Stojí za přečtení)

Aktuální zprávy:

24. 2. 2020 - Po téměř deseti letech práce zveřejnila Evropská komise své konečné rozhodnutí klasifikovat oxid titaničitý jako karcinogen kategorie 2. Zveřejnění právních předpisů v Úředním věstníku Evropské unie klasifikuje oxid titaničitý (TiO2 \ u200b) jako podezřelý karcinogen kategorie 2 pro inhalační expozici podle nařízení EU (ES) č. 1272/2008.

Nové požadavky REACH od 1. 1. 2020 - (https://echa.europa.eu/-/get-ready-for-new-reach-requirements-for-nanomaterials).Účelem je zajistit, aby společnosti poskytovaly dostatek informací k prokázání bezpečného používání svých nanomateriálů pro lidské zdraví a životní prostředí. Změny se vztahují na všechny nové a stávající registrace týkající se nanoforem. To znamená, že se od žadatelů o registraci očekává, že do 1. ledna 2020 aktualizují své stávající dokumentace s informacemi o produkovaných či distribuovaných nanoformách.Povinností žadatele je respektovat revidované přílohy REACH zabývající se nanoformami, které zavádějí objasnění a nová ustanovení pro:

  •  charakterizace nanoforem nebo sad nanoforem, na které se vztahuje registrace (příloha VI);
  • posouzení chemické bezpečnosti (příloha I);
  • požadavky na informace o registraci (přílohy III a VII-XI); a
  • povinnosti následného uživatele (příloha XII).

Nedej se (Nedej se!) Nanotechnologie v karanténě

Zkusme to i z druhé strany: : Nedej se z 6. 9. 2020

Tio2 - nanoforma a titanová běloba

Nahoru