SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Home » Témata zdraví a bezpečnosti » Pesticidy » Přípravky na ochranu rostlin » Hodnocení přípravku – informace pro žadatele » Seminář POR a ochrana zdraví lidí
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Seminář POR a ochrana zdraví lidí

13. červen 2019

SZÚ pořádá dne 13.6.2019 seminář, který je určen pro žadatele o hodnocení přípravků na ochranu rostlin (POR) včetně jejich použití z hlediska ochrany zdraví; tj. povolení, obnovení nebo změna povolení apod. přípravků pro profesionální i neprofesionální uživatele.


Termín konání: 13. 6. 2019 
     registrace účastníků 9:00 hod. - 9:30 hod.
     přednášky 9:30 hod. - 15:30 hod.

Místo konání: Státní zdravotní ústav, Šrobárova 49/48, 100 00 Praha 10,
     budova č. 23, posluchárna v přízemí = zasedací místnost č. 5

Obsah semináře:

  • obecné požadavky na hodnocení přípravků na ochranu rostlin z hlediska ochrany zdraví - vyjasnění požadavků pro hodnocení v SZÚ
  • problematika hodnocení u jednotlivých okruhů (nejčastější problémy, novinky) – MATOX, OPEX, REZIDUA
  • řízení rizik z hlediska ochrany zdraví lidí a začlenění příslušných požadavků do nového formátu etikety podle vyhlášky č. 132/2018 Sb.
  • problematika UFI kódů (podle přílohy VIII nařízení CLP) (zástupce MZ)

Účastníci mohou zaslat své dotazy, které souvisí s obsahem semináře nejpozději 3 týdny před akcí. Do programu pak budou zahrnuty podle uvážení jednotlivých přednášejících.

Přednáší: MUDr. Miroslava Hornychová, CSc., MUDr. Zdeňka Trávníčková, CSc.
         zástupci jednotlivých hodnotitelských okruhů – MATOX, OPEX, REZIDUA a zástupce MZ

Pozvánka a přihláška ke stažení: POR pozvanka a prihlaska 2019 (v2)
Po přihlášení obdrží účastníci podklady k platbě e-mailem (tj. číslo účtu s variabilním symbolem). Poplatek je třeba zaslat před účastí na semináři.

Počet účastníků semináře je omezen.
Počet akutálně volných míst
: ---

Kontaktní osoba: MUDr. Zdeňka Trávníčková, CSc. zdenka.travnickova@szu_cz  tel: 267 082 673.

Nahoru