SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Témata zdraví a bezpečnosti » Pesticidy » Přípravky na ochranu rostlin » Pro uživatele přípravků na ochranu rostlin » Součinnost SZÚ při řešení kůrovcové kalamity
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Součinnost SZÚ při řešení kůrovcové kalamity

Státní zdravotní ústav (SZÚ) jakožto organizace, která provádí hodnocení přípravků na ochranu rostlin podle § 33 zákona č. 326/2004 Sb., zhodnotil v červnu 2018 dvě žádosti o výjimku na ošetření vytěžených kmenů. Hodnocení bylo předáno na Ministerstvo zdravotnictví (MZ) a na Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ), který následně vydal příslušné výjimky formou nařízení ÚKZÚZ pro omezené a kontrolované použití.


Pracovníci v lesním hospodářství řeší velmi aktuální problém kůrovcovou kalamitu. Kromě Ministerstva zemědělství a Ministerstva životního prostřední a řady dalších organizací se na řešení v rámci daných možností podílí také rezort zdravotnictví. 

Podle článku 2 nařízení (ES) č. 1107/2009 - přípravky na ochranu rostlin, které obsahují účinné látky, safenery nebo synergenty nebo jsou z nich složeny a jsou určeny pro některé z těchto použití:
a) ochrana rostlin či rostlinných produktů před všemi škodlivými organismy či ochrana před působením těchto organismů, ledaže jsou hlavním důvodem použití těchto přípravků spíše hygienické účely než ochrana rostlin či rostlinných produktů;
b) ovlivňování životních procesů rostlin, například jako látky ovlivňující růst, avšak jinak než jako živiny;
c) uchovávání rostlinných produktů, pokud se na tyto látky nebo produkty nevztahují zvláštní předpisy Společenství o konzervantech;
d) ničení nežádoucích rostlin či částí rostlin s výjimkou řas, pokud přípravky nejsou aplikovány na půdu nebo na vodu k ochraně rostlin;
e) regulace nebo prevence nežádoucího růstu rostlin s výjimkou řas, pokud přípravky nejsou aplikovány na půdu nebo na vodu k ochraně rostlin.

Přípravky na ochranu rostlin (dále jen přípravek) se podle výše citovaného nařízení používají také na ošetření rostlinných produktů, což mohou být mimo jiné vytěžené kmeny na manipulačních skládkách nebo skládkách dřeva.
Státní zdravotní ústav zhodnotil v červnu 2018 dvě žádosti přípravků o výjimku na 120 dnů na ošetření vytěžených kmenů. Jedná se o přípravky FURY 10 EW a dále EDN. Hodnocení bylo s ohledem na aktuální situaci provedeno na základě podnětu k povolení přípravku pro mimořádné stavy při ochraně rostlin, který byl zaslán od ÚKZÚZ.

Přípravek FURY 10 EW (účinná látka zeta-cypermethrin, aplikace postřikem) byl v ČR povolen pro jiný způsob použití, takže bylo třeba doplnit hodnocení a následná opatření z hlediska ochrany zdraví lidí pro tento způsob aplikace.
Rozhodnutí ÚKZÚZ z r. 2018 již není na jejich webu.

Přípravek EDN (účinná látka ethandinitril, aplikace fumigací) nebyl dosud povolen v ČR.

Jedná se o přípravek, který je tzv. více nebezpečný (Acute Tox. 2, H330). Proto byly v rámci hodnocení stanoveny kromě požadavků na ochranu pracovníků, kteří budou provádět vlastní ošetření, navíc zvláštní bezpečnostní opatření s cílem chránit zranitelné skupiny obyvatel.
Profesionální uživatel, který hodlá ve venkovním prostředí použít tento přípravek, musí také písemně požádat ÚKZÚZ o souhlas s jeho použitím.
Rozhodnutí ÚKZÚZ z r. 2018 již není na jejich webu

Oba odkazy na webu ÚKZÚZ byly dostupné pouze po dobu trvání příslušné výjimky (tj. do září 2018).

Poslední aktualizace: listopad 2019.

Nahoru