Home » Témata zdraví a bezpečnosti » Pesticidy » Přípravky na ochranu rostlin » Hodnocení přípravku – informace pro žadatele » Žádost o hodnocení POR podle zákona č. 326/2004...
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Žádost o hodnocení POR podle zákona č. 326/2004 Sb.

Zákon č. 326/2004 Sb. , o rostlinolékařské péči, ve znění pozdějších předpisů, ukládá povinnost žadateli/ navrhovateli, aby před uvedením přípravku na ochranu rostlin (POR) na trh požádali Ministerstvo zdravotnictví (MZ) o posouzení přípravku včetně jeho použití z hlediska ochrany zdraví na základě hodnocení vypracovaného Státním zdravotním ústavem (SZÚ).


SZÚ dává žadatelům či navrhovatelům možnost podávat žádosti o toxikologický posudek elektronicky. Žádost bude vytvářena v tzv. inteligentním formuláři 602XML.

Pro využití této možnosti postupujte takto:

1) Stáhněte program 602XML Filler z:

http://www.602.cz/602xml/download 602xml_filler a proveďte jeho instalaci.

Návod na instalaci naleznete v dokumentu s názvem "1.602XML_Filler_pruvodce_instalaci"

2) Stáhněte si vlastní formulář:  ZDE (poslední aktualizace k 10.12.2009)

Manuál pro práci s 602XML Fillerem najdete v dokumentu: "3.602XMLFiller2_manual.pdf". Návod k vyplnění vlastního formuláře je formou kontextové nápovědy přímo ve formuláři.

Vloženo na web: září 2010, poslední aktualizace květen 2020

 

 

 

 

 

Nahoru