SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Témata zdraví a bezpečnosti » Zdraví a životní prostředí » Kvalita ovzduší » MZSO a CS-MON » Archiv odborných zpráv
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Archiv odborných zpráv

Odborné zprávy subsytému I. -  Zdravotní důsledky a rizika znečištění ovzduší za období 2000 až 2016 ve formátu pdf ke stažení.


Cílem tohoto subsystému monitoringu je získání informací využitelných pro čtyři nosné účely:

1. Popis zdravotního stavu obyvatelstva a charakteristika kvality venkovního ovzduší. Popis je získáván integrovaným systémem sběru dat. Výsledná informace popisného charakteru je určena pro Ministerstvo zdravotnictví, vládu České republiky a veřejnost. Na základě zjištěných skutečností jsou či budou v odůvodněných případech iniciovány cílené studie.

2. Zhodnocení trendu vývoje jednotlivých sledovaných ukazatelů. Informace je využívána jako nástroj primární prevence pro iniciaci opatření k ochraně prostředí, pro sledování efektu provedených opatření a pro sledování dynamiky vývoje a změn vnímavosti populace k vlivům prostředí. Zdrojem jsou již existující archivní i nově získané časové  řady dat.

3. Posouzení a vyhodnocení zdravotních rizik sledovaných parametrů. Sledování dynamiky expozice populace a určení oblastí s největší zátěží kombinovanému nebo specifickému  působení sledovaných látek.

4. Zhodnocení situace v zátěži obyvatelstva vybranými škodlivinami ve vnitřním prostředí.


Odborná zpráva za rok 2000 (1,02 MB), za rok 2001 (1,71 MB), za rok 2002 (2,05 MB), za rok 2003 (1,85 MB), za rok 2004 (1,08 MB), za rok 2005 (1,44 MB), za rok 2006 (1,50 MB), za rok 2007 (1,32 MB), za rok 2008 (1,18 MB), za rok 2009 (3,43 MB), za rok 2010 (2,5 MB), za rok 2011 (3,40 MB), za rok  2012 (7,43 MB) a za rok 2013 (4,15 MB), za rok 2014 (2,58 MB) a za rok 2015 (6,98 MB), ovzdusi_2016.pdf (3,06 MB), ovzdusi_2017.pdf (8.46 MB), ovzdusi_2018.pdf (8.46 MB), ovzdusi_2019.pdf (4.08 MB) aNahoru