SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Home » Témata zdraví a bezpečnosti » Zdraví a životní prostředí » Kvalita vody » Koupaliště a bazény » Hodnocení lokalit s výskytem případů cerkáriové...
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Hodnocení lokalit s výskytem případů cerkáriové dermatitidy v koupací sezóně 2019


Souhrnné hodnocení podle § 11 a přílohy č. 6 vyhlášky č. 238/2011 Sb. je vhodné provádět kombinací věrohodných případů cerkáriové dermatitidy a nálezu plžů vylučujících původce cerkáriové dermatitidy podle tabulky 1 s přihlédnutím k místní situaci. Toto doporučení v platí pro koupací sezónu 2019.

Tabulka 1 Hodnocení doplňující přílohu 6 vyhlášky č. 238/2011 Sb. (v tabulce použité stupně: 1 – voda vhodná ke koupání, 3 - zhoršená jakost vody, 4 - voda nevhodná ke koupání)


Věrohodné případy cerkáriové dermatitidy

Nález pozitivních plžů

žádný

nízký

vysoký

žádné případy

1

3

4

ojedinělé případy

3

4

4

velké množství případů

4

4

4

Vysvětlivky k tabulce:

  • Věrohodným případem cerkáriové dermatitidy je buď případ lékařsky potvrzený, nebo případ s odpovídající průběhem onemocnění (nepříjemně svědivé růžové makuly v průměru asi 2 mm velké, později papuly, které se vytvářejí v místě penetrace cerkárií (i pod oblečením) běžně v rozmezí od několika hodin do druhého až třetího dne po infekci).
  • Nízkým nálezem se rozumí nález nejvýše několika jedinců plžů vylučujících původce cerkáriové dermatitidy pouze v oblastech vzdálených od míst, kde se koupe větší počet osob. Nálezy plžů není dle našich zkušeností ve vztahu k riziku cerkáriové dermatitidy na lokalitě jednoduché hodnotit.
  • Kromě individuálních specifik konkrétních lokalit (rozloha, členitost, počet a rozmístění koupajících se lidí) hrají roli tři základní faktory: 1. absolutní počet nalezených pozitivních plžů, 2. Počet nalezených pozitivních plžů vztažený k počtu všech nalezených a 3. vzdálenost výskytu pozitivních plžů od frekventovaných pláží či jiných typů koupacích míst. Hledání ideálních limitů pro absolutní počty/prevalence/vzdálenosti nálezu vylučujících plžů řadící lokality mezi více či méně rizikové (dle vysokého a nízkého počtu nalezených plžů) je v tuto chvíli v procesu nezbytné optimalizace. Proto je nutné k hodnocení přistupovat podle místní situace a v tabulce navrhované stupně hodnocení nebrat jako striktně závazné.
  • V případě výskytu cerkáriové dermatitidy v předchozí sezóně bez ověření pozitivity plžů v probíhající sezóně, se doporučuje zařadit kvalitu vody do stupně tři, pokud místní situace (např. provedení sanačních opatření nebo vypuštění nádrže přes zimu) nesvědčí pro negativní nález.
  • Ojedinělými případy onemocnění se myslí jednotky věrohodných případů cerkáriové dermatitidy v místech, kde koupajících se jsou alespoň desítky a lze tak předpokládat, že u významné části se cerkáriové dermatitida nevyskytla.
  • Především v případech nálezu pozitivních plžů, kdy však nejsou hlášeny žádné případy cerkáriové dermatitidy, je možné hodnocení zmírnit, je však vždy nutno důsledně zvažovat, zda absence případů není důsledkem jen nedostatečných informací.

Nahoru