Home » Témata zdraví a bezpečnosti » Zdraví a životní prostředí » Kvalita vody » Balená voda » Prodej minerálních vod před sto lety
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Prodej minerálních vod před sto lety

Výnosem c.k. místodržitelství markrabství moravského 3.VIII, č. 30.910. Ministerstvu vnitra bylo oznámeno, že v hostincích, restauracích a kavárnách minerální vody z velkých původních lahví do menších nádob se přelévají a v tomto tvaru do prodeje bývají uváděny. Manipulací touto, k docílení většího zisku prováděnou, nutně zhoršila by se původní jakost vody minerální ke škodě konsumentův. Vyzývá se tudíž pan c.k. okresní hejtman (rada městská), aby podal(a) zprávu, zda a v jakém rozsahu takového zacházení s minerálními vodami v podřízeném úředním okrese bylo pozorováno a zavdalo-li podnět k úřednímu zakročení.
(Časopis pro veřejné zdravotnictví; říjen 1899)

Výnosem c.k. místodržitelství království Českého 12. III. č 38.297. Prodej přirozených vod minerálních je povolen pouze v původních lahvích od správy léčivých pramenů podle předpisů naplněných a zátkovaných a od nich do obchodu odevzdaných. Přelévání jich do jiných lahví, jímž se jakost vod minerálních zhoršuje, je zakázáno.
(Časopis pro veřejné zdravotnictví; duben 1900)

Nahoru