Home » Témata zdraví a bezpečnosti » Zdraví a životní prostředí » Indikátory zdraví a životního prostředí
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Indikátory zdraví a životního prostředí

obr_indikatory.gif Indikátory jsou základním kamenem Informačního systému zdraví a životního prostředí. Poskytují výchozí informace pro tvorbu politik a programů k ochraně veřejného zdraví, pro kontrolu účinnosti již přijatých opatření, a slouží také informování veřejnosti o vlivech znečištěného životního prostředí na zdraví.


Vybudování informačního systému zdraví a životního prostředí v Evropě je úkolem přijatým ministry resortů zdravotnictví a životního prostředí evropských zemí na 4. Ministerské konferenci zdraví a životního prostředí v Budapešti v roce 2004. K jeho dalšímu rozvoji a podpoře se ministři zavázali také na 5. konferenci v Parmě v roce 2010. Základní nástroje pro informační systém byly vytvořeny mezinárodním projektem ENHIS koordinovaným  Světovou zdravotnickou organizací. Systém představuje soubor indikátorů, které jsou zpracovány ve strukturované formě. Indikátorové listy srozumitelně vysvětlují souvislosti, přehledně popisují trendy a komplexně hodnotí situaci. Vybrané indikátory byly zpracovány také pro Českou republiku na základě dostupných dat, pocházejících většinou ze Systému monitorování zdravotního stavu obyvatelstva ČR ve vztahu k životnímu prostředí.      

Nahoru