Home » Témata zdraví a bezpečnosti » Zdraví a životní prostředí » Kvalita ovzduší » Legislativa a směrnice WHO
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Legislativa a směrnice WHO

Aktuální platné legislativní normy v oblasti ochrany zdraví (MZ ČR), ochrany ovzduší (MŽP), související směrnice Evropského společenství (ES) a aktuální doporučení WHO ke stažení ve formátu *.pdf.


Doporučení WHO

V roce 2021 vydalo WHO "Globální pokyny WHO pro kvalitu ovzduší. Zahrnují pevné částice (PM 2,5 a PM 10 ), ozon, oxid dusičitý, oxid siřičitý a oxid uhelnatý.


 

Směrnice ES

Stránky Evropského společenství zaměřené na problematiku kvality venkovního ovzduší. Většina dokumentů je zde i v českém překladu ve formátu *.pdf nebo *.html. 


 

Ochrana zdraví

PDF verze aktuálně platné legislativy. Zákon 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví ve znění platném k 1.1.2010, vyhláška č. 6/2003 Sb. pro vnitřní prostředí a související předpisy.


 

Ochrana ovzduší

PDF verze aktuálně platné legislativy od 1. 7. 2017. Zákon 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší, vyhlášky a nařízení vlády.


 

Nahoru