SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Témata zdraví a bezpečnosti » Zdraví a životní prostředí » Kvalita ovzduší » MZSO a CS-MON » Organizační záležitosti
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Organizační záležitosti

Zde jsou pro spolupracující organizace ke stažení datové šablony, harmonogramy odběru vzorků a informace o probíhajících projektech včetně definic jednotlivých datových položek.


Venkovní ovzduší

Aktuální informace a podklady pro spolupracující instituce.


 

Vnitřní ovzduší

Monitoring vnitřního ovzduší byl v roce - 2008 zaměřen na sledování vnitřního ovzduší ve školách. Důvodem zaměření projektu na školní budovy byla skutečnost, že ve školách děti tráví hodně času a jedná se o citlivou skupinu populace, dalším důvodem bylo, že školy jsou zahrnuty ve výčtu v § 13 zákona 258/200 Sb. a jsou pokryty Vyhláškou MZ ČR č. 6/2003 Sb., kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb. Z této vyhlášky vychází i spektrum sledovaných ukazatelů kvality vnitřního prostředí.


 

Nahoru