SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Home » Témata zdraví a bezpečnosti » Zdraví a životní prostředí » Kvalita vody » Pitná voda » Problémy s pachem teplé vody po sirovodíku –...
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Problémy s pachem teplé vody po sirovodíku – prosba o spolupráci


V posledních dvou letech se na Státní zdravotní ústav obrátila řada lidí s žádostí o konzultaci, jak řešit jejich problém s pachem teplé vody (pach po sirovodíku – zkažených vejcích). Zdroj pitné vody mají v pořádku, stejně tak i pitnou (studenou) vodu na kohoutku, ale problém s pachem se jim vyskytuje až v teplé vodě po průchodu bojlerem (ohřívačem vody). K problémům většinou dochází tam, kde je dům zásoben z vlastní domovní studny.

Ve snaze pomoci jsme se snažili nalézt příslušnou odbornou literaturu, ale zjistili jsme, že v ČR i v zahraničí toho bylo k řešení tohoto problému publikováno jen velmi málo. Na základě posouzení několika případů jsme také dospěli k závěru, že problematika je mnohem komplexnější (hraje tam roli celá řada faktorů) než jsme se domnívali. Proto se nyní této problematice trochu výzkumně věnujeme, abychom lépe poznali všechny zákonitosti. Velmi cenné jsou pro nás specifické poznatky z jednotlivých problémových míst, spojené s odběrem a vyšetřením vody.

Pokud se Vám tento problém vyskytl (a vyskytuje), rádi bychom Vás požádali o spolupráci: mohli byste nám, prosím, popsat podrobněji Váš problém? A pokud by to pro nás bylo z místních i časových hledisek možné, umožnili byste nám odběr vzorku teplé vody u Vás, prosím?

Předem děkujeme.

RNDr. Jaroslav Šašek
MUDr. František Kožíšek
Oddělení hygieny vody
Státní zdravotní ústav
Šrobárova 48
100 42  Praha 10
Tel.: 267082465
E-mail: voda@szu_cz

Nahoru