SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Home » Témata zdraví a bezpečnosti » Zdraví a životní prostředí » Kvalita vody » Laboratorní metodiky a vzorkování » Stanovení biosestonu podle ČSN 75 7712
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Stanovení biosestonu podle ČSN 75 7712

Nová revize této normy byla dokončena v únoru 2013 vydáním ČSN 75 7712 Kvalita vod – Biologický rozbor – Stanovení biosestonu.
Změny jsou popsány v příspěvku z konference Vodárenská biologie 2013 "Revize ČSN 75 7712 Kvalita vod - Biologický rozbor - Stanovení biosestonu"
Změny v revidované ČSN 75 7712 – Jakost vod – Biologický rozbor – Stanovení biosestonu článek ve sborníku (466,86 KB), Změny v revidované ČSN 75 7712 – Jakost vod – Biologický rozbor – Stanovení biosestonu prezentace (2,11 MB)


Předchozí vývoj: V květnu 2005 byla vydána revidovaná norma ČSN 75 7712 Jakost vod – Biologický rozbor – Stanovení biosestonu. Tato norma nahradila dvě starší normy ČSN 75 7711 Jakost vod – Biologický rozbor – Stanovení mikroskopického obrazu z roku 1987 a původní normu ČSN 75 7712 z roku 1998. U této normy se revize týkala jen čl.4, který je věnován stanovení drobného biosestonu. Ostatní části zůstaly nezměněny. Důležité změny, které přinesla revidovaná norma, jsou shrnuty v příspěvku Změny v revidované ČSN 75 7712 – Jakost vod – Biologický rozbor – Stanovení biosestonu, který byl připravený pro konferenci Vodárenská biologie 2006.
Změny v revidované ČSN 75 7712 – Jakost vod – Biologický rozbor – Stanovení biosestonu článek ve sborníku (66,64 KB)


Užitečnou pomůckou, která úzce souvisí s ČSN 75 7712 a komentářem, je jednoduchý program, který připravil RNDr. Petr Marvan. Pomocí tohoto programu lze snadno přepočítat protokolární data na počty organismů v jednotce objemu vody a kvýsledkům navíc stanovit interval spolehlivosti. Tento program je volně ke stažení (aktualizovaná verze 4.4.2006 - oproti verzi z 24.3.2006 mírně doplněný text instrukcí). Připomínky a dotazy pište přímo dr. Marvanovi (limni@alfapassage_cz).

Program k přepočtu Program k vyýpočtu intervalů spolehlivosti (17,05 KB)

Nahoru