SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Home » Aktuality » Výsledky provedení kvantitativní zkoušky s...
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Výsledky provedení kvantitativní zkoušky s použitím suspenze ke stanovení virucidního účinku dezinfekčního roztoku na ruce

Státní zdravotní ústav zadal provedení kvantitativní zkoušky s použitím suspenze ke stanovení virucidního účinku dle ČSN EN 14476+A2:2020 dezinfekčního roztoku na ruce splňující složení dle specifikace Světové zdravotnické organizace.


Zkouška byla provedena Zdravotním ústavem se sídlem v Ostravě - protokol o zkoušce č. 3/2020/SVU. Výsledky provedené zkoušky prokazují virucidní účinky testovaného přípravku.

  • Státní zdravotní ústav tímto prohlašuje, že je výlučným vlastníkem výše uvedeném protokolu o provedené zkoušce.
  • Státní zdravotní ústav tímto uděluje všem subjektům souhlas s právem odvolávat se na výše uvedenou zkoušku a na  výsledky týkající se dezinfekčního roztoku na ruce v protokolu označeném jako „AROMA CLEAN" pro účely splnění oznamovací povinnosti podle § 14 zákona č. 324/2016 Sb., o biocidních přípravcích a účinných látkách a o zrněně některých souvisejících zákonů (zákon o biocidech), ve znění pozdějších předpisů za podmínky, že výrobce dodrží složení přípravku dle doporučení Světové zdravotnické organizace.

Souhlas s právem odvolávat se na prevedenou zkoušku č.3/2020SVU Souhlas s právem odvolávat se na prevedenou zkoušku č.3/2020SVU

Protokol o zkoušce č. 3/2020/SVU Protokol o zkoušce č. 3/2020/SVU

Nahoru