SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Centra » Centrum epidemiologie a mikrobiologie » Národní referenční pracoviště v CEM » Národní referenční laboratoř pro meningokokové... » Výzkumné projekty Národní referenční laboratoře...
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Výzkumné projekty Národní referenční laboratoře pro meningokokové nákazy

Výzkumné projekty, jejichž řešení se NRL účastní od roku 2005.


 

Tuzemské projekty

Studium populace meningokoků metodou sekvenace celého genomu – podklady pro aktualizaci vakcinační strategie

AZV ČR, Reg. č. NV19-09-00319, 2019 – 2022

Hlavní řešitel: MUDr. Pavla Křížová, CSc., spolupracovníci: Mgr. Michal Honskus, Mgr. Zuzana Okonji, RNDr. Martin Musílek, Ph.D., MUDr. Jana Kozáková, Monika Heroldová, Renáta PospíšilováMolekulární epidemiologie invazivního meningokokového onemocnění v České republice
AZV ČR, Reg. č. 15-34887A, 2015 - 2018

Hlavní řešitel: MUDr. Pavla Křížová, CSc., spolupracovníci: Ing. Zuzana Bečvářová - Jandová, Mgr. Zuzana Vacková - Okonji, RNDr. Martin Musílek, Ph.D., Mgr. Michal Honskus, MUDr. Jana Kozáková, Monika Heroldová, Renáta Pospíšilová

Závěrečná zpráva: hodnocení v kategorii V - vynikající

 

RT-PCR pro detekci Neisseria meningitidis a Streptococcus pneumoniae z klinického materiálu a bezkultivační molekulární typizace

Projekt  financovaný z institucionální podpory 2014.

Mgr. Zuzana Vacková, MUDr. Daniela Lžičařová, MUDr. Jana Kozáková

 

Sekvenační metody v molekulární epidemiologii invazivního meningokokového onemocnění v ČR

Projekt  financovaný z institucionální podpory 2014.

MUDr. Pavla Křížová, CSc., Ing. Zuzana Bečvářová, Mgr. Zuzana Vacková, RNDr. Martin Musílek, Ph.D.

 

Studium a porovnání kmenů Bordetella pertussis izolovaných v období 1964 -2015

molekulárně biologickými metodami a aplikace získaných výsledků jako podkladů pro návrh aktualizace vakcinační strategie v ČR

IGA MZ ČR, Reg. č. NT/14058-3, 2013-2015

Hlavní řešitel: MUDr. Kateřina Fabiánová, spolupracovníci: Mgr. Jana Zavadilová, RNDr. Martin Musílek, Ph.D., Ing. Zuzana Bečvářová, MUDr. Daniela Lžičařová, MUDr. Pavla Křížová, CSc.

 

Studium vhodnosti použití v ČR meningokokových vakcín vyrobených metodami reverzní vakcinologie

IGA MZ ČR, Reg. č. NT 11424-4, 2010-2013

Hlavní řešitel: MUDr. Pavla Křížová, CSc., spolupracovníci:  MUDr. Jana Kozáková, RNDr. Martin Musílek, Ph.D.

Závěrečná zpráva: hodnocení v kategorii A

Studium hypervirulentních komplexů Neisseria meningitidis metodami molekulární biologie a možnosti prevence jejich výskytu v České republice vakcinací

IGA MZ ČR, Reg. č. 1A8688-3, 2005-2007
Hlavní řešitel: MUDr. Pavla Křížová, CSc., spolupracovníci: MUDr. Jitka Kalmusová, RNDr. Martin Musílek, Ph.D.

Závěrečná zpráva: hodnocení v kategorii A + udělena Cena ministra za výzkum za rok 2008

 

Zahraniční projekty - probíhající

 

Pertinent (Pertusiss in Infants European Network)

Koordinátor: dr. Thomas Seyler, Francie

Hlavní řešitel v ČR: MUDr. P. Křížová, CSc., spolupracovníci: MUDr. Kateřina Fabiánová, Mgr. Jana Zavadilová

 

IBD-LabNET (Invasive Bacterial Disease - Laboratory Network)

Koordinátor: prof. Matthias Frosch, Německo

Řešitelé v ČR: MUDr. Pavla Křížová, CSc. (IMO),  MUDr. Jana Kozáková (IPO), MUDr. Věra Lebedová (HEMO)

 

SpidNET (Streptococcus pneumonie invasive disease network - Assessing the impact and affectiveness of conjugate vaccines on the invasive pneumococcal disease in Europe)

Koordinátor: dr. Camelia Savulescu, Francie

Hlavní řešitel v ČR: MUDr. P. Křížová, CSc., spolupracovníci: MUDr. Jana Kozáková, Ing. Helena Šebestová

 

 

Zahraniční projekty - ukončené

 

DEVANI (Design of a vaccine to immunize neonates against GBS infections through a durable maternal immune response)
7 FP EU, Reg. č. HEALTH-F5-07-200481, 2007-2011
Koordinátor: dr. Graziella Orefici, Itálie
Hlavní řešitel v ČR: MUDr. Pavla Křížová, CSc., spolupracovníci: MUDr. Jana Kozáková, RNDr. Martin Musílek, Ph.D., RNDr. Jitka Motlová, CSc.

 
Sequence characterization of selected bacterial agents causing serious diseases in the Czech Republic
EEA/Norway, Reg. č. CZ 0127, 2008-2010
Hlavní řešitel: MUDr. Pavla Křížová, CSc., spolupracovníci: RNDr. Martin Musílek, Ph.D., RNDr. Jitka Motlová, CSc., MUDr. Věra Lebedová

 

Nahoru