Home » Centra » Centrum epidemiologie a mikrobiologie » Národní referenční pracoviště v CEM » Národní referenční laboratoř pro chřipku a... » Výzkumné projekty
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Výzkumné projekty


 

  • Grant GAČR - Slizniční imunizace chřipkovým virem typu A ( NRL pro chřipku - spoluřešitelské pracoviště)
  • Grant IGA: Virologická a genetická charakteristika viru chřipky typu A ve vztahu keklinické závažnosti  infekce (NRL pro chřipku - hlavní řešitelské pracoviště)
  • Spolupráce na grantu formou provádění laboratorního vyšetření  adenovirů
    IGA NS 9697-4/2008 (G152 IKEM)

  • Stanovení genomů virů a borélií ve vzorcích myokardu metodou PCR u cca 50 pacientů
    řešitel: MUDr.Miloš Kubánek  
    (Smlouva o dílo č.ETÚ/ / 2009)

 

 

 

Nahoru