Home » Povinně zveřejněné informace » Veřejné zakázky a poptávky » Výzva k podání nabídky na VZMR: Administrace...
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Výzva k podání nabídky na VZMR: Administrace projektu "Mezinárodní konkurenceschopnost SZÚ ve výzkumu, vývoji a vzdělávání v alternativních toxikologických metodách"

Státní zdravotní ústav uveřejňuje výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na Administraci projektu "Mezinárodní konkurenceschopnost SZÚ ve výzkumu, vývoji a vzdělávání v alternativních toxikologických metodách "


Státní zdravotní ústav, příspěvková organizace (dále jen „SZÚ“) uveřejňuje pro zájemce o veřejnou zakázku malého rozsahu informaci, že na odkazu níže na profilu zadavatele
e- GORDION, je vyvěšena výzva k podání nabídky na "Veřejná zakázka malého rozsahu na Administraci projektu "Mezinárodní konkurenceschopnost SZÚ ve výzkumu, vývoji a vzdělávání v alternativních toxikologických metodách"". Zakázka je realizována v rámci otevřené výzvy jako veřejná zakázka malého rozsahu (viz ust. § 27 zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění).

 

Bližší informace jsou k dispozici na odkazu:

https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilSZU

Evidenční číslo zakázky je VZ0040087.

Lhůta pro podání nabídek je 23. 02. 2018 do 10:00 hodin.

V Praze dne 08. 02. 2018

 

Ing. Jitka Sosnovcová

ředitelka

Nahoru