Home » Povinně zveřejněné informace » Veřejné zakázky a poptávky » Výzva k podání nabídky na VZMR: Dodávka VT pro SZÚ
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Výzva k podání nabídky na VZMR: Dodávka VT pro SZÚ

Státní zdravotní ústav uveřejňuje výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku VT pro SZÚ.


Státní zdravotní ústav, příspěvková organizace (dále jen „SZÚ“) uveřejňuje pro zájemce o veřejnou zakázku malého rozsahu informaci, že na odkazu níže na elektronickém tržišti TENDERMARKET, je vyvěšena výzva k podání nabídky na "Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávku VT pro SZÚ". Zakázka je realizována v rámci otevřené výzvy jako veřejná zakázka malého rozsahu (viz ust. § 27 zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění).

 

Bližší informace jsou k dispozici na odkazu:

https://www.tendermarket.cz/common/zakazka/zakazkaList.seam?cid=693897

 Evidenční číslo zakázky je T004/18V/00001304.

 Lhůta pro podání nabídek je 09. 02. 2018 do 09:00 hodin.

 V Praze dne 29. 01. 2018

 

Ing. Jitka Sosnovcová

ředitelka

Nahoru