SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Aktuality » 17. ročník ocenění Podnik podporující zdraví
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

17. ročník ocenění Podnik podporující zdraví

V České republice už od roku 2005 každoročně hlavní hygienik vyhlašuje soutěž Podnik podporující zdraví. Soutěž organizuje Státní zdravotní ústav pod záštitou Ministerstva zdravotnictví ČR. Cílem je ocenit ty podniky, pro které je podpora zdraví na pracovišti nedílnou součástí každodenního pracovního života a které nadstandardně a nad rámec zákona pečují o zdraví svých zaměstnanců. Soutěžit mohou všechny podniky a organizace, které jsou českými právními subjekty. Letos si vítězové převezmou certifikáty už po sedmnácté, a to 26. října v 11:00 v Kaiserštejnském paláci na Malé Straně v Praze.


Jde o to podporovat podniky, aby nabízely zaměstnancům možnost například zdravě se stravovat, podporovaly je v dostatku fyzické aktivity, zabývaly se managementem stresu, nebo třeba otázkou snižování kuřáctví mezi personálem. Dobré vztahy a atmosféra na pracovišti také patří ke zdravému pracovnímu prostředí. Je prokázáno, že v takových firmách následně dochází ke snižování krátkodobé i dlouhodobé pracovní neschopnosti, snižování pracovní úrazovosti, poklesu fluktuace, zvyšuje se i loajalita vůči zaměstnavateli a zlepšuje se image firmy na trhu práce. Prospěch tedy mají v podnicích podporujících zdraví nejen zaměstnanci, ale vynaložená péče se vrací i firmám,“ vysvětluje smysl celého programu ředitelka Státního zdravotního ústavu MUDr. Barbora Macková.

Podniky soutěží ve dvou kategoriích. Velké podniky s více než 250 zaměstnanci a malé a střední podniky do 250 zaměstnanců. Titul Podnik podporující zdraví získávají vítězové na tři roky. Právo i nadále užívat toto označení přitom mnohé společnosti obhajují opakovaně.

„Soutěžící hodnotíme podle výsledků sebehodnotícího dotazníku, doplněného popisem aktuálního Projektu podpory zdraví na pracovišti, velký důraz dáváme na informace získané z osobního auditu a další dodané materiály. To znamená, že osobně navštívíme každou přihlášenou firmu, prodiskutujeme s jejími zástupci specifické podmínky na konkrétním pracovišti, charakter jejich pracovní populace, zaměřujeme se na dosažené výsledky. V rámci diskuze se snažíme šířit vzájemné zkušenosti z jiných navštívených podniků. Podniky, které ocenění na základě vyhodnocených kritérií kvality získají, vnímáme jako modely dobré praxe. To vše dále pomáhá ke zvyšování informovanosti na straně firmy i k její vyšší motivovanosti,“ popisuje za team hodnotitelů vedoucí Oddělení pracovního lékařství SZÚ MUDr. Vladimíra Lipšová.

Posuzování na místě se ve firmách zaměřuje zejména na nastavení procesů, hodnotíme aktivity pokrývající hlavní oblasti zdravého životního stylu – zdravá strava, dostatek fyzické aktivity, management stresu, nekouření. Zajímá nás, jaké aktivity zaměstnance baví, co nejvíce oceňující, jakých akcí se nejraději zúčastňují. Hodnotíme úroveň dosažených výsledků – pokles fluktuace, pracovní nemocnosti a úrazovosti, zvyšování spokojenosti zaměstnanců. Díky osobní přítomnosti na pracovišti vnímáme i nastavení firemní kultury a celkové pracovní klima.

Od vyhlášení prvního ročníku soutěže v roce 2005 získalo titul Podnik podporující zdraví už 80 subjektů v České republice. Všichni ocenění se vyznačují vysokou úrovní péče o zdraví zaměstnanců a zaměřením na preventivní aktivity v oblasti podpory zdraví.

Informace o konkrétních oceněných podnicích v letošním ročníku bude zveřejněna dnem předání ocenění, tedy 26. 10. 2021.

                                                                      

Nahoru