SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Centrum hygieny práce a pracovního lékařství » Oddělení pro hodnocení expozice chemickým... » Akreditované zkoušky Oddělení pro hodnocení...
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Akreditované zkoušky Oddělení pro hodnocení expozice chemickým látkám na pracovišti

Centrum laboratorních činností je držitelem osvědčení o akreditaci ČIA jako zkušební laboratoř 1206.  Laboratoř  pro hodnocení expozice chemickým látkám na pracovišti je registrována pod číslem 1.7. (Příloha k osvědčení o akreditaci str. 14–15).


Zkoušky: 

 • stanovení kyseliny mandlové, fenylglyoxylové, hippurové a methylhippurových kyselin v moči  metodou HPLC/DAD
 • stanovení kyseliny pyroslizové (2-furoové) v moči metodou HPLC/DAD
 • stanovení kyseliny t,t-mukonové a 2-thiothiazolidin-4-karboxylové (TTCA) v moči metodou HPLC/DAD
 • stanovení kyseliny butoxyoctové, ethoxyoctové a methoxyoctové v moči metodou GC/MS
 • stanovení fenolu a o-kresolu v moči metodou GC/FID
 • stanovení kreatininu v moči metodou HPLC/DAD
 • stanovení diisokyanátů v pracovním ovzduší metodou HPLC/DAD
 • stanovení ethylenoxidu v pracovním ovzduší metodou GC/FID
 • stanovení kotininu v moči metodou GC/MS
 • stanovení aduktů alkylačních činidel s N-koncovým valinem metodou GC/MS
 • stanovení 4,4´-diaminodifenylmethanu (4,4´-MDA) metodou GC/MS

Osvědčení o akreditaci

Nahoru