Aktuality

Centrum zdraví a životního prostředí má od začátku července novou laboratoř

11. července 2024 | Autor: Tisková zpráva

Na začátku července 2024 byla uvedena do provozu nová laboratoř Centra zdraví a životního prostředí SZÚ. Pracovníci Oddělení hygieny vody budou díky novým přístrojům schopni identifikovat a stanovovat kontaminující látky v pitné vodě. Projekt reaguje na vydání směrnice EU 2020/2184, o jakosti vody určené k lidské spotřebě, která zavádí nové požadavky na stanovení nově se objevujících kontaminantů v pitné vodě.

V nově vybudované laboratoři se stanovuje obsah perfluorovaných látek (PFAS) ve vodě. PFAS jsou látky, které mají  výjimečné fyzikální a chemické vlastnosti. Známé jsou především díky použití v teflonu nebo Gore-Texu, ale najdeme je i v papírových obalech na potraviny, v outdoorovém oblečení nebo v kobercích. Jsou součástí aditiv hasicích pěn a hydraulických tekutin, dále se používají při produkci pokovených předmětů, polovodičů, elektronického a fotografického vybavení, v mazivech, barvách a kosmetice.*

Příprava vzorku k analýze začíná extrakcí na pevné fázi (SPE) pomocí robotického zařízení Xana. Jednotlivé kroky přípravy jsou plně automatizovány. Po vložení SPE kolonek a vzorků v polypropylenových láhvích do příslušných držáků proběhne dle zvoleného programu zakoncentrování analytů (sledovaných látek) do příslušného rozpouštědla. Výhodou použití automatického procesu SPE je zajištění reprodukovatelnosti procesu přípravy a zrychlení zpracování vzorků v laboratoři.  Finální eluát (výluh) s výše uvedenými analyty je následně odpařen na přesně definovaný objem. Po přenesení takto připraveného vzorku do vialek následuje stanovení jednotlivých PFAS pomocí LC/MS. Pro stanovení přesné koncentrace se ke vzorku přidávají vnitřní deuterované (uměle vyrobené) standardy PFAS, pomocí kterých jsou korigovány odchylky analytického procesu,“ popisuje Ing. Filip Kotal, Ph.D., který je hlavním řešitelem projektu.

Laboratoř byla vybudována v rámci projektu s názvem Vybudování laboratorních kapacit SZU pro stanovení nově se objevujících kontaminant pitné vody a vody ke koupání pro účely státního zdravotního dozoru a státní správy, reg. číslo CZ.05.01.03/10/22_020/0000929, spolufinancovaného Evropskou unií prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí.

*Zdroj: Wikipedie

                                             

 

 

Fotogalerie: