Aktuality

V SZÚ proběhlo prezenční školení v rámci Bilaterální iniciativy s názvem Zlepšení přístupu k primární zdravotní péči pro nejvíce marginalizované komunity v ČR

19. června 2024 | Autor: Mgr. Viktoriya Matorina

Dne 11. 6. 2024  proběhlo ve  Státním zdravotním ústavu závěrečné prezenční školení již 8. skupiny ukrajinských mediátorek, od 1.2.2024 v rámci Bilaterální iniciativy s názvem

Zlepšení přístupu k primární zdravotní péči pro nejvíce marginalizované komunity v České republice.

Na začátku školení přivítala nové mediátorky podpory zdraví pro Ukrajinu vedoucí Centra podpory veřejného zdraví MUDr. Marie Nejedlá a Národní koordinátorka  Mgr. Viktoriya Matorina. Poděkovaly mediátorkám za snahu získávat nové znalosti a dovednosti a následně je šířit dále.

Oceňujeme, že cílová skupina ukrajinských uprchlíků a jejich dětí má stále velký zájem účastnit se intervenčních programů podpory zdraví a také počet mediátorů podpory zdraví, kteří absolvují školení a realizují intervenční preventivní programy, každým měsícem narůstá. Získané dovednosti motivují účastníky programů k rozhodování ve prospěch zdraví, tedy zvyšují jejich zdravotní gramotnost a tím podporují jejich zaměstnatelnost a ekonomickou soběstačnost.

Děkujeme všem mediátorům, že jsou s námi, vzdělávají se, pracují a pomáhají nám zlepšit přístup svým krajanům z Ukrajiny ke zdraví a zdravotní péči, povědomí o zdraví a prevenci nemocí a co nejvíce dovedností v oblasti zdravého životního stylu.