SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Aktuality » Aktualizace nabídky stanovení obsahu metanolu v...
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Aktualizace nabídky stanovení obsahu metanolu v alkoholických nápojích


Vzhledem k čím dál menšímu zájmu občanů o stanovení obsahu metylalkoholu v alkoholických nápojích ve Státním zdravotním ústavu - Oddělení pro chemickou bezpečnost výrobků se zvyšuje s platností od 12.5.2014 poplatek za analýzu 1 vzorku alkoholického nápoje na 800 Kč bez DPH.

Zdůvodnění: Metoda používaná pro stanovení metanolu v naší laboratoři vyžaduje před každou sérií analýz alkoholických nápojů změnu konfigurace k tomu používaného zařízení, jeho cca jednodenní stabilizaci, kalibraci a potom konečně analýzu zpravidla jediného vzorku a vzápětí návrat do původního stavu včetně nové stabilizace. Analýza zpravidla jediného vzorku měsíčně nám „zablokuje“ zařízení v pořizovací ceně několika milionů Kč na dva dny, což je pro nás ekonomicky neúnosné. Jsme si vědomi, že riziko otravy metanolem z alkoholických nápojů vyrobených v roce 2012 definitivně nepominulo (několik tisíc lahví nebylo stále odhaleno), přesto se nám jeví ze všech ostatních nezdravotních důvodů jako nejvýhodnější nechat lahev legálním způsobem zlikvidovat ve sběrném dvoře a neriskovat i smrtelnou otravu konzumací podezřelého obsahu zvlášť jediné lahve.

Všechny předchozí informace uvedené na webových stránkách SZÚ nadále platí.

Informace podávají:

Ing. Karel Vrbík, tel. 267082554, email: vrbik@szu_cz

Ing. Mária Andraščíková, Ph.D., tel. 267082584, email: maria.andrascikova@szu_cz

Nahoru