Centrum podpory veřejného zdraví

Reportáž ze dne zdraví v Ostravě Porubě 5. 6. 2024

20. června 2024 | Autor: Michal Ziegler

Den zdraví byl pořádán Úřadem městského obvodu Poruba. Centrum podopory veřejného zdraví dislokované pracoviště Oddělení podpory zdraví Karviná, které na stanovišti zdarma pro veřejnost provádělo vyšetření hladiny cholesterolu z kapilární krve na přístroji CardioCheck Plus, vyšetřování krevního tlaku a pulsu, měření váhy a výšky, měření BMI a % tělesného a viscerálního tuku. S klienty byly v rámci dne zdraví konzultovány naměřené hodnoty a byl doporučen postup jak snížit rizikové hodnoty. Celkem jsme na našich stanovištích změřili 163 osob.

Reportáž z celého dne zdraví naleznete ve zprávě místního deníku Polar.cz