SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Centra » Odborné skupiny a národní referenční laboratoře » Oddělení hygieny vody a Národní referenční... » Publikace k objednání » Eutrofizace a zdraví
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Eutrofizace a zdraví

Eutrofizace a zdravíCílem této brožury je nejen stručně popsat a shrnout hlavní příčiny eutrofizace, její dopad na životní prostředí a s tím spojená zdravotní rizika, ale seznámit čtenáře i s preventivními opatřeními nebo zásahy, které mohou účinek eutrofizace zmírnit.

Doufáme, že tato brožura, která je výsledkem úzké spolupráce Světové zdravotnické organizace (SZO) s Evropskou komisí, přispěje k hlubšímu porozumění problému eutrofizace a účinnější kontrole nadměrného přísunu živin do řek a nádrží. Publikace určena především pracovníkům státní správy a samosprávy a hygienických stanic.

Anglickou verzi brožury ve formátu pdf lze stáhnout ze stránek Evropské komise. Zde inzerovaný český překlad je k dostátní ve Státním zdravotním ústavu v Praze (domluva na e-mailu voda@szu_cz nebo telefonu 267082220). Pokud se pro ni nemůžete zastavit osobně, zašleme vám ji poštou. V tom případě nám však pošlete kromě vaší adresy i poštovní známky, a to v hodnotě 18 Kč (pokud budete chtít zaslat jeden výtisk) nebo 24 Kč v případě, že budete chtít výtisky dva. Kontaktní adresa je:

Tereza Pouzarová
Státní zdravotní ústav
NRC pro pitnou vodu
Šrobárova 48
Praha 10
100 42

Nahoru