SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Centra » Odborné skupiny a národní referenční laboratoře
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Odborné skupiny a národní referenční laboratoře


 

 

 

 

Odborná skupina hygieny ovzduší


 

Odborná skupina pro sledování zdravotního stavu

Hlavním úkolem skupiny je sledování a analýza zdravotního stavu obyvatelstva ČR a jeho determinant.


 

Odborná skupina hygieny půdy a odpadů a Národní referenční laboratoř hygieny půdy a odpadů

Odborná skupina se zabývá jako jediné pracoviště v ČR komplexem hodnocení možných vlivů na zdraví člověka při nakládání s odpady, hodnocením zdravotních rizik při aplikaci   nových technologií pro úpravu, využívání a odstraňování odpadů   včetně   vypracování odborných stanovisek a posudků. Dále provádí monitorování zdravotního stavu obyvatel ve vztahu k prostředí a možné zátěži populace škodlivými látkami z kontaminované půdy. V ypracovává technické podklady pro metodické pokyny a doporučení v ochraně zdraví v oblasti nakládání s odpady včetně laboratorních metodik, výzkumu a vývoje.


 

 

 

 

 

 

 

Nahoru