SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Centra » Odborné skupiny a národní referenční laboratoře » Oddělení hygieny vody a Národní referenční... » Publikace k objednání » Balená voda 2005
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Balená voda 2005

Pořadatelé

Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost
Státní zdravotní ústav

Obsah sborníku

 • Od minulého semináře (úvod)
  František Kožíšek
 • Spotřeba balených vod v ČR
  Lenka Čeřovská
 • Voda z kohoutku, důvěra a televize (Tapwater, trust and television)
  Kiele Cornet
 • Balené vody z pohledu zákona o potravinách a potravinového práva ES, výsledky kontroly SZPI v oblasti balených vod
  Kateřina Vávrová
 • Minerální vody v kontextu právních předpisů ČR a EU
  Martin Keprta, Jan Novák
 • Osvědčování kojeneckých vod
  František Kožíšek
 • Nápojové obaly a životní prostředí
  Ivo Kropáček
 • Watercoolery – realita a legislativa
  Markéta Chlupáčová
 • Minimalizace zdrojů mikrobiální kontaminace při výrobě balené vody
  Jaroslav Šašek
 • Koliformní bakterie v systému hodnocení jakosti balených vod
  Milena Pěčková
 • Řasy v balených vodách
  Petr Pumann
 • Zdravotní rizika vody o vyšším obsahu minerálních látek
  František Kožíšek
 • Rady spotřebitelům balených vod
  František Kožíšek
 • Příloha 1: Přehled balených vod vyráběných v ČR
 • Příloha 2: Obsah sborníků z předchozích seminářů „Balená voda“ (I.-VI. ročník)
 • Příloha 3: Tři úvahy o podstatě vody (informace o knize)

Cena sborníku: 115 Kč

adresa pro objednání sborníku:
Ing. Václav Bečvář, CSc.
Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost, z.s.
Novotného lávka 200/5, Staré Město
110 00 Praha 1
tel. 221082386
e-mail: voda@cvtvhs_cz

Nahoru