SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Centra » Centrum zdraví, výživy a potravin
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Centrum zdraví, výživy a potravin


 

Vedoucí: Prof. MVDr. Jiří Ruprich, CSc.

Kontakt: +420515577511, e-mail: jruprich@chpr_szu_cz

 

Odborná činnost MC900431506.PNG

  • řešené granty
  • garance projektu „Hodnocení dietární expozice“, Monitoringu zdravotního stavu ve vztahu k životnímu prostředí – vzorkování, analýza, sběr, zpracování a interpretace dat
  • denní expertní a technická podpora systémů RASFF, INFOSAN, PNT, GMO
  • vědeckovýzkumná činnost v oblastech odborné působnosti – nutriční epidemiologie, hodnocení zdravotních rizik, tvorba nových instrumentů pro praxi
  • metodická a referenční činnost
  • pregraduální a postgraduální výchova
  • publikační činnost v oblasti odborné působnosti

Zprávy  a výstupy MC900431520.PNG

 

 

 

 

 

Nahoru