SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Aktuality » Česko je na hranici epidemie akutních...
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Česko je na hranici epidemie akutních respiračních infekcí

Z hlediska nemocnosti v rámci České republiky se dá říci, že stojíme na prahu epidemie akutních respiračních infekcí. Vyhlášení epidemie je v rukou Hlavní hygieničky ČR a sledování aktuálního stavu v jednotlivých krajích zajišťují Krajské hygienické stanice. Státní zdravotní ústav zpracovává pravidelná týdenní hlášení KHS a spolupracujících virologických laboratoří o stavu respiračních infekcí. To znamená, že vždy v pondělí k týdenní zprávě o sledování vývoje SARS-CoV-2 na našem území přikládáme nyní i souhrnné hlášení k vývoji ARI neboli akutních respiračních infekcí včetně chřipky.


Ve 49. týdnu evidujeme další vzestup nemocnosti akutních respiračních infekcí včetně chřipky (ARI). Aktuálně tato nemocnost v ČR dosáhla hodnoty 1 754 na 100 000 obyvatel, což představuje vzestup o více než 20 % (20,4 %) v porovnání s minulým týdnem.

„Nárůsty nemocnosti nadále evidujeme ve všech krajích a ve všech věkových skupinách, což odpovídá zvyšujícím se počtům pozitivních záchytů chřipkových virů a dalších respiračních původců v populaci. Nemocnost se výrazně zvyšuje i u tzv. chřipkových onemocnění (ILI – influenza like illness), což je na počátku chřipkové epidemie typické. V této kategorii se nemocnost v porovnání s minulým týdnem zvýšila celkově o 112 %,“ uvádí vedoucí Oddělení epidemiologie infekčních nemocí.

„Z hlediska nemocnosti se v rámci České republiky nacházíme na hranici epidemie akutních respiračních infekcí. Situace se nehodnotí snadno, neboť v současnosti se ve vyšší míře uplatňuje několik původců respiračních onemocnění, kteří současně vedle sebe cirkulují v populaci, zejména viry chřipky, SARS-CoV-2 a RS virus. Lze předpokládat, že v dalším týdnu se počty nemocných s chřipkou budou dále zvyšovat,“ dodává MUDr. Jan Kynčl.

Co se týká očkování proti chřipce, stále je možné se nechat očkovat, ale je potřeba počítat s tím, že ochranný účinek nastupuje až zhruba za 14 dnů od aplikace vakcíny. Je také nanejvýš vhodné se očkovat pouze, pokud je člověk aktuálně v dobrém zdravotním stavu, tedy nikoli  například s právě probíhající respirační infekcí. Stejně tak přeočkování proti covid-19 je stále aktuální, ale opět platí, že člověk by na očkování měl jít zdravý. To je ostatně doporučení platné pro všechny druhy očkování.

„Vakcíny, které jsou k dispozici, jsou podle předběžných analýz dobře zacílené na aktuální směs virů chřipky, které se objevují v České republice a v Evropě. Jak v naší, tak v evropské populaci cirkuluje především chřipka typu A, přičemž se vyskytují oba dva její subtypy, H3N2 i H1N1. Chřipka typu B cirkuluje omezeně, přičemž zachycena je jen linie Victoria, uzavírá MUDr. Jan Kynčl.

Přílohou této zprávy je podrobné týdenní hlášení ARI a ILI, kde naleznete tabulky s čísly nemocnosti podle jednotlivých krajů. Vydáváme ji s předstihem, s ohledem na aktuální dotazy médií, celková pravidelná týdenní situační zpráva NRL bude pak v průběhu dne zveřejněna na webu SZÚ.

Hlaseni_ARI_2022.pdf Hlaseni_ARI_2022 kraje. pdf

 

Nahoru