SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Aktuality » Česko-německé fórum zdravého životního stylu
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Česko-německé fórum zdravého životního stylu


Česko-německé fórum zdravého životního stylu,

 

 

Tým detašovaného pracoviště oddělení podpory zdraví v Brně byl pozván na pracovní návštěvu Berlína, kde se koncem března konalo jednání „Česko-německého fóra napříč všemi oblastmi Tandemu“, které se věnovalo zdravému životnímu stylu a výchově ke zdraví.

 

Úspěch naší delegace ve složení Mgr. Sylva Šmídová, MUDr. Michaela Trnková, Zdenka Borecká, Hana Zapletalová byl dokonalý, naprostý až nečekaný – informace o projektech
a aktivitách realizovaných s minimálními personálními, finančními i materiálními zdroji, a s praxí ve školách ohromili účastníky z Německa i z České republiky.

„Každý den chodím kolem domu s cedulkou Státní zdravotní ústav, ale vůbec mě nenapadlo, co všechno se tam lze dozvědět.“ vyjádřil se nejmenovaný účastník z Plzně.

 

Kromě jiného SZÚ v Berlíně představilo:

Školní stravování jako příklad dobré praxe. V této oblasti je ČR co závidět: velmi dobře propracovaný systém školního stravování, kterého se účastní 80-90 % žáků, na rozdíl od  Německa, kde je to 5  až max.20 % žáků. Výhody školního stravování v ČR pro zdravý životní styl jsou nejen v poskytování pravidelné zdravé a pestré stravy, ale i v posilování sociálního  kapitálu dětí.

Programy primární prevence

Seznámení s interaktivními programy: Putování za zdravým jídlem ,Hrou proti AIDS, Jak se (ne)stát závislákem, Prví pomoci se nebojíme, Cigareta Retka (toto divadelní představení vzbudilo velký ohlas, velmi málo programů zaměřených na návykové chování je určeno pro předškolní děti a žáky 1. - 2. tříd.). Putování za zdravým jídlem si během workshopu účastníci  zahráli a vyzkoušeli v praxi. Program byl předveden v českém i německém jazyce.

Další  informace : Mgr. Sylva Šmídová  sylva.smidova@szu_cz

a v závěrečné zprávě Tandemu: https://www.tandem.adam.cz/aktuality/zaverecna-zprava-z-cesko-nemeckeho-fora-napric-vsemi-oblastmi-tandemu

 

Nahoru