SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Centra » Ústředí monitoringu zdravotního stavu obyvatelstva » Charakteristika činnosti oddělení
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Charakteristika činnosti oddělení


  • koordinuje činnosti spojené s realizací Systému monitorování zdravotního stavu obyvatelstva ČR ve vztahu k životnímu prostředí, který probíhá na základě Usnesení vlády ČR
  • zajišťuje publikování výstupů Systému monitorování
  • organizuje a zpracovává dotazníková šetření zdravotního stavu, rizikových faktorů životního stylu, životního prostředí a vlivu socioekonomických podmínek na zdraví obyvatel ČR
  • zkoumá zdravotní rizika zátěže obyvatel hlukem
  • koordinuje biologické monitorování a vyhodnocuje hladiny toxikologicky významných chemických látek, jejich metabolitů a dalších indikátorů expozice v tělních tekutinách a tkáních české populace. Na podkladě získaných údajů jsou vytvářeny srovnávací (referenční) koncentrace těchto látek a výsledky jsou posuzovány ve vztahu k biologicky významným hodnotám
  • koordinuje tvorbu národních indikátorů zdraví a životního prostředí v rámci evropského informačního systému na základě závěrů 5. ministerské konference 2010 v Parmě
  • spolupracuje na mezinárodních projektech týkajících se zdravotního stavu obyvatel a kvality života v souvislosti se stárnutím populace

Nahoru