SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Aktuality » Den otevřených dveří ve Státním zdravotním ústavu
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Den otevřených dveří ve Státním zdravotním ústavu

Dne 23.11.2019 proběhl historicky první Den otevřených dveří ve Státním zdravotním ústavu, unikátní instituci, která vznikla před 95 lety za podpory Alice Masarykové.


Státní zdravotní ústav (SZÚ) je příspěvkovou organizací ministerstva zdravotnictví. Jeho postavení a úkoly jsou stanoveny zejména § 86 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. Ústav byl zřízen pro přípravu podkladů pro národní zdravotní politiku, pro ochranu a podporu veřejného zdraví, k zajištění monitorování a výzkumu vztahů životních podmínek a zdraví, dále pro metodickou a referenční činnost pro terénní laboratoře a pracoviště. Součástí jeho aktivit je i výzkumná činnost, vzdělávání a různé formy národní i mezinárodní spolupráce.

Návštěvníci se mohli kromě prezentace historie instituce, na jejíž stavbu a vybavení přispěla Československé republice Rockefellerova nadace a jejíž otevření zaštítil i prezident republiky T. G. Masaryk, seznámit s vybranými odbornými pracovišti SZÚ.

Prezentace jednotlivých odborných center zahrnovala například informace o zdravotních rizicích dětských a sportovních hřišť nebo koupání v bazénech i ve volné přírodě, ochutnávku vod s nejčastějšími smyslovými závadami, návštěvu pylové stanice. Návštěvník mohl zjistit, jak klíčí salát v toxické zemině nebo jak se testují hračky, materiály přicházející do styku s potravinami, kosmetické přípravky, doplňky stravy a jaké je jejich značení. Návštěvníci byli informováni, jaká kritéria musí tyto výrobky splňovat, aby byla zajištěna jejich zdravotní bezpečnost, jak a kým je prováděna jejich kontrola na trhu a jaká jsou případná zdravotní rizika, zejména při jejich nevhodném používání. Bylo možno shlédnout 3D modely lidských tkání pro toxikologické zkoušky. Součástí byla prohlídka chovné místnosti hmyzu, ukázka testování repelentu, dále prezentace epidemiologických dat HIV/AIDS spolu s možností anonymního testování a ukázkou programu Hrou proti AIDS. Návštěvníci zjistili co je elektronová mikroskopie, nukleová kyselina, vyzkoušeli si práci s pipetou, vypěstovali své kožní bakterie. Proběhly prezentace informací o infekčních nemocech, dohledu nad nimi nebo o problematice očkování či odolnosti antibiotik. Hosté měli možnost si změřit tlak, zjistit hladinu cholesterolu, získat informace o správném životním stylu a stravování. Pro malé i velké návštěvníky bylo připraveno mnoho zajímavých informací i soutěží.

Děkujeme všem za velký zájem o představení činnosti a prostor Státního zdravotního ústavu a těšíme se s Vámi na příští den otevřených dveří.

Připravila MUDr. Barbora Macková


Nahoru