SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Aktuality » Evropský průzkum zdravotního stavu – EHES
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Evropský průzkum zdravotního stavu – EHES

EHES20_RGB_CZ.jpg Evropský průzkum zdravotního stavu populace (EHES) je mezinárodním projektem, kterého se účastní řada evropských zemí. Cílem projektu je pomocí lékařského vyšetření získat objektivní a srovnatelná data o zdravotním stavu a zdravotních rizicích evropské dospělé populace. V Česku proběhla pilotní etapa v letech 2010–2011,  1. etapa celorepublikového šetření v roce 2014 a 2. etapa následovala v roce 2019/2020. U nás je toto šetření spojeno s Evropským zdravotním dotazníkovým šetřením EHIS, které koordinuje Ústav pro zdravotnické informace a statistiku (ÚZIS).


 
Co je EHES?
 • Výběrové šetření zdravotního stavu evropské populace s lékařským vyšetřením, blíže EHES – European Health Examination Survey.
 • Cílem EHES je získat srovnatelné údaje o zdravotním stavu dospělé populace v evropských zemích.
 • Lékařské vyšetření studie EHES 2019 v Česku zahrnuje: změření krevního tlaku, výšky, hmotnosti, obvodu pasu; stanovení celkového, HDL a LDL cholesterolu a triglyceridů, HbA1c (glykovaného hemoglobinu) a TSH (hormonu štítné žlázy) v žilní krvi.
Východiska studie EHES
 • Srdečně-cévní onemocnění způsobují téměř polovinu úmrtí v české populaci a jsou jednou z hlavních příčin předčasných úmrtí (do 75 let).
 • Na vzniku těchto onemocnění se podílí pět klíčových rizikových faktorů: vysoký krevní tlak, nadváha a obezita, kouření tabáku, vysoká hladina celkového cholesterolu v krvi a vysoká hladina cukru v krvi.
 • Hlavním rizikovým faktorům lze do značné míry předcházet a léčit je.
 • Na prevenci kardiovaskulárních onemocnění je v členských zemích EU určena jen malá částka ročních výdajů na zdravotnictví (3 %).
Jak může EHES pomoci?
 • Účastník studie získá přehled o svém zdravotním stavu a případném zdravotním riziku (20 až 50 % osob nezná své hodnoty krevního tlaku, cholesterolu a hladiny cukru v krvi či polovina  osob s onemocněním štítné žlázy o svém onemocnění neví).
 • Účastník bude mít možnost konzultovat svůj zdravotní stav se zdravotníky.
 • Získaná agregovaná data poskytnou informace o klíčových ukazatelích zdravotního stavu populace, které nejsou z jiných zdrojů dostupné a jejichž skutečný výskyt v populaci je odlišný než uvádí rutinní statistiky, kde jsou údaje získávány především z registrů již léčených pacientů.
 • Poskytne podklady pro včasnou přípravu a realizaci preventivních programů.
Šetření EHES 2019
Šetření EHES 2014
Kontaktní údaje

MUDr. Růžena Kubínová – hlavní řešitelka projektu EHES v ČR
Ředitelka Systému monitorování zdravotního stavu obyvatelstva ČR
tel.: 267 082 622
e-mail: ruzena.kubinova@szu_cz

 

   Nahoru