SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Aktuality » Evropský průzkum zdravotního stavu – EHES » Antropometrická měření
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Antropometrická měření

ehes.png Cílem antropometrických měření (měření výšky, hmotnosti a obvodu pasu) je stanovení indexu tělesné hmotnosti a stanovení obezity v břistí oblasti.  Nadváha (preobezita a obezita) zvyšuje riziko vzniku diabetu, srdečně-cévních onemocnění, vysokého krevního tlaku, řady nádorových onemocnění a onemocnění pohybového aparátu.     


K orientačnímu stanovení nadváhy se nejčastěji používá kalkulace BMI  – indexu tělesné hmotnosti

BMI vzájemně porovnává výšku a hmotnost člověka, výpočet se provádí následovně: váha v kilogramech dělená výškou v metrech na druhou. Hodnota BMI odhaduje, zda máme podváhu, hmotnost v normě nebo nadváhu, kterou lze dále dělit na preobezitu a obezitu dle stupně závažnosti.

Kategorie BMI (v kg/m2)
Podváha <18,5
Norma 18,5–24,9
Preobezita 25,0–29,9
Obezita I. stupně 30,0–34,9
Obezita II. stupně 35,0–39,9
Obezita III. stupně >40,0

BMI je určeno pouze pro běžnou populaci, nepoužívá se pro děti, těhotné a kojící ženy a také pro aktivní sportovce s nadprůměrnou svalovou hmotou.


Ke stanovení obezity v břišní oblasti se používá ukazatel obvod pasu

Obvod pasu ukazuje na množství tuku uloženého v břišní oblasti. Nahromadění tělesného tuku v této oblasti (androidní typ obezity) znamená vyšší riziko vzniku srdečně-cévních onemocnění a cukrovky.

Nadbytečný přívod energie a její velmi malý výdej způsobuje její ukládání v podobě tuku do tukových buněk. Nejdříve do podkoží (nejvíce v oblasti břicha - více u mužů a v oblasti hýždí a stehen – více u žen). Po zaplnění těchto zásob, je nadbytečná energie ukládána do oblasti dutiny břišní (abdominální, viscerální tukové zásoby.) Tento prostor se při pokračujícím nadbytečném přívodu energie zvětšuje a vyklenuje břišní stěnu vpřed. Tento typ tuku ohrožuje zdraví. Obvod pasu je z pohledu odhadu rizika předčasného úmrtí klíčovým údajem, bez ohledu na BMI.

Rizikové kategorie obvodu pasu
  Riziko srdečně-cévních onemocnění
zvýšené vysoké
Muži ≥ 94 cm ≥ 102 cm
Ženy ≥ 80 cm ≥ 88 cm

Blížší informace lze nalézt v publikaci Zdravotní stav české populace – výsledky studie EHES.

Nahoru