SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Aktuality » Evropský průzkum zdravotního stavu – EHES » Glykovaný hemoglobin HbA1c
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Glykovaný hemoglobin HbA1c

ehes.png Hladina glykovaného hemoglobinu v krvi (HbA1c) je považována za přesnější nástroj ve stanovení hladiny glukózy v krvi a v současnosti již za rutinní a nejefektivnější nástroj sledování průběhu diabetu. Jedná se ukazatel tzv. „dlouhodobé glykémie“, jelikož poskytuje informaci o glykémii za období 2–3 měsíců. Hodnotu glykovaného hemoglobinu je možno použít v rámci screeningu poruch glukózové homeostázy, zejména ve vztahu k prediabetu.    


Prediabetes je klinická jednotka, která se definuje jako zvýšení glykémie nad normální rozmezí, které však nedosahuje hodnot diagnostických pro diabetes. Jde o stav, který předchází diabetu a sám zvyšuje riziko jeho rozvoje, zvyšuje riziko kardiovaskulárních onemocnění a riziko onkologických onemocnění. U neléčených osob s prediabetem, hrozí rozvoj diabetu do 10 let.

U nerozpoznaného a neléčeného diabetu hrozí výskyt závažných onemocnění očí, ledvin, poškození nervů a dokonce může vést až k amputaci dolních končetin.

Kategorie glykovaného hemoglobinu HbA1c [mmol/mol] – dospělí, negravidní

≤ 38 mmol/mol          Norma

39–47 mmol/mol       Prediabetes 

≥ 48 mmol/mol          Diabetes 

≤ 53 mmol/mol          Kompenzovaný diabetes 

 

Blížší informace lze nalézt v publikaci Zdravotní stav české populace – výsledky studie EHES.

Nahoru