SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Aktuality » Evropský průzkum zdravotního stavu – EHES » Pilotní studie EHES, 2010–2011
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Pilotní studie EHES, 2010–2011

V České republice proběhla pilotní část studie EHES - Evropský průzkum zdravotního stavu v letech 2010–2011. Projekt byl realizován Státním zdravotním ústavem ve dvou městkých lokalitách, Praze a Hradci Králové. Studie se zůčastnilo zhruba 200 respondentů ve věku 25–64 let.


Studie zahrnovala:
  • dotazníkové šetření, které zjišťovalo základní socio-demografické charakteristiky respondenta jako je věk, pohlaví, socioekonomická pozice a dále informace týkající se zdravotního stavu a životního stylu respondenta.
  • lékařské vyšetření zahrnovalo antropometrická měření (výška, váha, obvod pasu), změření krevního tlaku a odběr krve s následným stanovením celkového a HDL cholesterolu a glukózy v krvi.
Vybrané výsledky pilotní studie EHES v ČR:
  • Výsledky pilotní studie nelze zobecnit na celou populaci, náhodný vzorek repondentů byl příliš malý. Cílem pilotní studie bylo především testovat standardizovanou metodiku šetření EHES.
  • Prezentace z konference "Zdraví a životní prostředí", Milovy 2011 zde zde (1,15 MB).

  • Poster "The importance of health examination as a part of population health surveys", Brusel, březen 2012 zde zde (2,00 MB, anglická verze), česká verze posteru "Význam lékařského vyšetření jako součásti zdravotních studií populace" zde zde (118,36 KB).

Publikace z mezinárodního projektu studie EHES lze nalézt zde.

Nahoru