SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Aktuality » Evropský průzkum zdravotního stavu – EHES » Vybrané výsledky studie EHES 2019
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Vybrané výsledky studie EHES 2019

ehes.png Celonárodní šetření EHES se uskutečnilo v návaznosti na dotazníkové šetření o zdraví EHIS, od července 2019 do února 2020. Respondentům EHIS ve věku 25–64 let bylo po vyplnění dotazníku nabídnuto lékařské vyšetření. Lékařské vyšetření EHES 2019 zahrnovalo: měření výšky, hmotnosti a obvodu pasu, měření krevního tlaku, stanovení hladiny krevních tuků (celkový a HDL a LDL cholesterol a triglyceridy), stanovení hladiny cukru v krvi (HbA1c – glykovaný hemoglobin) a vyšetření hormonu štítné žlázy (TSH). Šetření EHES je zaměřené především na rizikové faktory, které se podílí na vzniku kardiovaskulárních onemocnění, která způsobují téměř polovinu všech úmrtí a jsou jednou z hlavních příčin předčasné úmrtnosti. EHES významně doplňuje šetření EHIS, objektivizuje a validuje respondenty subjektivně sdělená data o zdravotním stavu v rámci dotazníkového šetření.


  • Zdravotní stav obyvatel – výsledky studie EHES 2019

    • Kapitola publikovaná v rámci Souhrnné zprávy za rok 2020 Systému monitorování zdravotního stavu obyvatelstva České republiky ve vztahu k životnímu prostředí, září 2021.
    • Kapitola zaměřená na prevalenci dyspilidémie a prevalenci metabolického syndromu
  • Zdravotní stav obyvatel – předběžné výsledky studie EHES 2019

    • Kapitola publikovaná v rámci Souhrnné zprávy za rok 2019 Systému monitorování zdravotního stavu obyvatelstva České republiky ve vztahu k životnímu prostředí, září 2020.
    • Kapitola zaměřená na prevalenci hypertenze, nadváhy a diabetu podle pohlaví a věku.

Nahoru