Centre for Toxicology and Health Safety

NRL for Food, Everyday Product and Environment Microbiology

Vedoucí: RNDr. Vladimír Špelina, CSc. E-mail: vladimir.spelina@szu.cz

 

  • Provádí expertizy jako placené služby, zejména mikrobiologická vyšetření kosmetických prostředků a dalších předmětů běžného užívání, doplňků stravy, zkoušky trvanlivosti z mikrobiologického hlediska potravin k přímé spotřebě
  • Provádí testování a hodnocení účinnosti konzervace kosmetických přípravků při jejich vývoji a pro účely hodnocení bezpečnosti
  • Provádí expertizní činnost včetně konzultací v oblasti měření koncentrace mikroorganismů ve vnitřním ovzduší budov včetně zdravotnických zařízení a tzv. čistých prostor
  • Hodnotí bezpečnost předmětů běžného užívání a vnitřního prostředí z hlediska mikrobiologického rizika
  • Provádí testování antimikrobiálních vlastností materiálů a předmětů zajištěných specifickými látkami s antimikrobiálními účinky, včetně případů, kdy uvedených vlastností má být dosaženo použitím nanotechnologie

 

Informace, dokumenty a činnost NRL

Legislativa

Účinnost konzervace kosmetiky

Mezinárodní standardizace metod

Nabídka prací

Metody zkoušení