Centre for Toxicology and Health Safety

NRL for Protection of Laboratory Animals

Head: Alena Vlková, M.Sc., Ph.D.
Tel.: +420 267 082 764
E-mail: alena.vlkova@szu.cz

 

Národní referenční laboratoř (NRL) pro ochranu laboratorních zvířat je zřízená MZ ČR podle zákona č.246 / 92 a doporučení EU.
Pro MZ ČR
– má zřízenou odbornou komisi pro schvalování projektů pokusů na laboratorních zvířatech,
– pro rezortní komisi provádí hodnotící činnost
– vypracovává statistická hlášení pro ústřední komisi na ochranu zvířat proti týrání a komisi EU
Provádí chovatelskou činnost laboratorních zvířat, expertizní činnost a specializovanou laboratorní činnost v oblasti veterinární medicíny se zaměřením na pitvy, histologická vyšetření, bakteriologická vyšetření, serologická vyšetření, parazitologická vyšetření a elektron – mikroskopická vyšetření.