Department for Chemical Safety of Products

Head: Adam Vavrouš, M.Sc., Ph.D.

+420 267 082 568

 adam.vavrous@szu.cz

 

Zástupce vedoucího oddělení: Karel Vrbík, M.Sc.

+420 267 082 554

 karel.vrbik@szu.cz

 

Oddělení se zabývá posuzováním výrobků a materiálů určených pro styk s potravinami, výrobků určených pro děti ve věku do tří let, materiálů hraček a výrobků určených dětem mladším 14 let a stavebních výrobků. V laboratořích oddělení jsou prováděny akreditovanými postupy některé zkoušky výše uvedených typů materiálů a výrobků. V rámci oddělení tedy působí

NRL pro materiály určené pro styk s potravinami a pro výrobky pro děti do 3 let

NRC pro emise ze stavebních výrobků

– Laboratoř pro chemickou bezpečnost výrobků, která je součástí Laboratoří CLČ, akreditovaných v souladu s požadavky ČSN EN ISO/IEC 17025 u Českého institutu pro akreditaci, o.p.s.

 

 

Podrobnosti k posuzování jednotlivých typů materiálů a výrobků

Výrobky a materiály určené pro styk s potravinami

Materiály výrobků určených pro děti ve věku do tří let

Materiály hraček

Stavební výrobky

 

 

AKTUALIZACE: 02/2023

 

Nabízené analýzy

A metoda akreditovaná dle EN 17025 u ČIA

 

MATERIÁLY VE STYKU S POTRAVINAMI (FCM)

 

Název metody Analyt(y) Typ vzorku (matrice) Analytická  technika
Stanovení celkové migrace A plasty gravimetrie
Důkaz přítomnosti některých iontů S2-, HS, SO22-, NH4+ pryže visuální
Stanovení oxidovatelných látek silikoný elastomer titrace
Odparek z výluhů pryž a silikonový elastomer gravimetrie
Stanovení Cd a Pb pomocí AAS v silikátech A Cd, Pb silikáty AAS
Stanovení kovů pomocí XRF (= rentgenová fluorescence) většina prvků plasty, nerezové ocele, slitiny XRF
Identifikace typu plastu pomocí FTIR (= infračervená spektrometrie s Fourierovou transformací) většina typů plastů plasty FTIR
Stanovení sumy PAA (= primární aromatické aminy) PAA SM (= specifická migrace) z plastů, papíru, laků, antiadhezních povrchů UV-VIS (= Ultrafialová-vididelná spektroskopie)
Stanovení jednotlivých PAA A 1,3-fenylendiamin, 1-naftylamin, 2,4,5-trimethylanilin, 2,4-diaminotoluen, 2,6-diaminotoluen, 2-naftylamin, 3,3′-dichlorbenzidin, 3,3′-dimethoxybenzidin, 3,3′-dimethylbenzidin, 4,4′-methylenbis(2-chloranilin), 4,4′-methylendianilin, 4,4′-methylendi-o-toluidin, 4,4′-oxydianilin, 4,4′-thiodianilin, 4-aminoazobenzen, 4-chloranilin, 4-chlor-o-toluidin, 4-methoxy-m-fenylendiamin, 5-nitro-o-toluidin, 6-methoxy-m-toluidin, anilin, benzidin, bifenyl-4-amin, o-aminoazotoluen, o-anisidin, o-toluidin SM z plastů HPLC-MS/MS (= vysoce účinná kapalinová chromatografie spojená s hmotnostněspektro-metrickou detekcí)
Stanovení formaldehydu formaldehyd SM z plastů, papíru, laků, antiadhezních povrchů, UV-VIS
Ověření odolnosti vůči korozi nerezová ocel visuální
Ověření nepřítomnosti organocíničitých stabilizátorů měkčené PVC visuální
Ověření nepřítomnosti optických zjasňovadel papíry, plasty UV lampa, visualní
Stanovení bisfenolů, bisfenol diglycidyletherů a jejich rozkladných produktů bisfenol F, bisfenol S, bisfenol A, BADGE, BADGE.H2O, BADGE.2H2O, BADGE.HCl, BADGE.2HCl, BADGE.H2O.HCl SM z  plastů, laků HPLC-MS/MS
Stanovení těkavých organických látek dle BfR silikonový elastomer gravimetrie
Stanovení ftalátů a dalších aditivních látek A DBP, DiBP, BzBP, DEHP a dialkyl-ftaláty s nasycenými primárními alkyly C8‑C10 (DNOP, DINP, DIDP)

DEHA, ATBC, BHT, benzofenon, laurolaktam, Irganox 1076, kaprolaktam, 1,4-bis(hydroxymethyl)cyklohexan, 2,2,4,4-tetramethylcyklobutan-1,3-diol, dimethyl tereftalát, DBS, DEH isoftalát, DEH tereftalát, erukamid, fenol, 2-ethylhexan-1-ol, 1,4-dichlorbenzen, o-kresol, p-kresol, methyl salicylát

SM z plastů GC-MS (= plynová chromatografie spojená s hmotnostně-spektrometrickou detekcí)
Stanovení monomerů a těkavých látek acetaldehyd, akrylonitril, 1-okten, 1,3-butadien, vinylchlorid SM z plastů Headspace GC-MS
Stanovení glykolů monoethylenglykol, diethylenglykol SM z plastů (PET) GC-MS
Stanovení dikarboxylových kyselinA kyseliny 2,6-naftalendikarboxylová, ftalová, tereftalová a  isoftalová SM z PET HPLC-DAD, HPLC-MS/MS
Stanovení melaminuA melamin SM z plastů HPLC-DAD, HPLC-MS/MS
Stanovení antrachinonu antrachinon papír HPLC-MS/MS
Senzorická zkouška zápach, chuť všechny FCM

 

 

HRAČKY A VÝROBKY PRO DĚTI DO 3 LET

 

Název metody Analyt(y) Typ vzorku (matrice) Analytická  technika
Stanovení formaldehydu formaldehyd textil, nemetalické povrchové úpravy UV-VIS
Stanovení sumy PAA PAA textil,nemetalické povrchové úpravy UV-VIS
Stanovení jednotlivých PAAA 1,3-fenylendiamin, 1-naftylamin, 2,4,5-trimethylanilin, 2,4-diaminotoluen, 2,6-diaminotoluen, 2-naftylamin, 3,3′-dichlorbenzidin, 3,3′-dimethoxybenzidin, 3,3′-dimethylbenzidin, 4,4′-methylenbis(2-chloranilin), 4,4′-methylendianilin, 4,4′-methylendi-o-toluidin, 4,4′-oxydianilin, 4,4′-thiodianilin, 4-aminoazobenzen, 4-chloranilin, 4-chlor-o-toluidin, 4-methoxy-m-fenylendiamin, 5-nitro-o-toluidin, 6-methoxy-m-toluidin, anilin, benzidin, bifenyl-4-amin, o-aminoazotoluen, o-anisidin, o-toluidin textil HPLC-MS/MS
Stanovení pH pH textil pH metr
Stálobarevnost v kyselém a alkalickém potu zapouštění textil visuální
Stálobarevnost v otěru za sucha i vlhka dry/wett zapouštění textil visuální
Sálobarevnost vůči slinám i potu zapouštění textil, plast visuální
Stanovení ftalátů A DBP, DIBP, BzBP, DEHP, DnOP, DINP, DIDP plasty GC-MS
Stanovení celkové migrace plasty gravimetrie

 

 

STAVEBNÍ VÝROBKY

 

Název metody Analyt(y) Typ vzorku (matrice) Analytická  technika
Stanovení těkavých organických látek (VOCs) A benzen, toluen, xyleny, styren, etylbenzen, trichloretylen, tetrachloretylen stavební výrobky GC-MS
Stanovení formaldehydu A formaldehyd stavební výrobky HPLC-DAD

 

 

KOSMETICKÉ PŘÍPRAVKY

 

Název metody Analyt(y) Typ vzorku (matrice) Analytická  technika
Stanovení alergenů A d-limonene, linalool, benzyl alcohol, citronellol, methyl 2-octynoate, geraniol, citral, hydroxycitronellal, cinnamal, anise alcohol, cinnamyl alcohol, eugenol, alpha-isomethyl ionone, isoeugenol, butylphenyl methylpropional, coumarin, farnesol,

amyl cinnamal, hydroxyisohexyl 3-cyclohexene carboxaldehyde, amylcinnamyl alcohol, hexyl cinnamal, benzyl benzoate, benzyl salicylate, benzyl cinnamate

parfémy, parfémové vody a ostatní kosmetické výrobky v lihové matrici (vše vzorky ready to inject)A GC-MS, GC-MS/ MS
Stanovení N‑nitrosaminů N-nitrosodiethanolamin (NDELA) všechny druhy kosmetických přípravků HPLC-MS/MS
Stanovení vybraných zakázaných látek trans-2-heptenal, 1,4-dichlorobenzene, trans-2-hexenal diethyl acetal, benzyl chloride, dimethyl citraconate, diethyl maleate, benzyl cyanide, naphthalene, safrole, 2-pentylidenecyclohexanone, hexahydrocoumarin, 3,4-dihydrocoumarin, diphenylamine, anisylidene acetone, methylanisylidene acetone, musk ambrette, moskene, 7-methoxycoumarin, 4,6-dimethyl-8-tert-butylcoumarin, musk Tibetene, 7-ethoxy-4-methylcoumarin vzorky k přímému nástřiku GC-MS/MS
Stanovení vybraných konzervantů 5-chlor-2-methyl-4-isothiazolin-3-on, 2-methyl-4-isothiazolin-3-on kosmetické přípravky HPLC-DAD

 

 

OSTATNÍ

 

Název metody Analyt(y) Typ vzorku (matrice) Analytická  technika
Stanovení vybraných reziduí a metabolitů pesticidů různé pitná voda HPLC-MS/MS
Stanovení nikotinuA nikotin e-liquid GC-MS