Centre of Toxicology and Health Safety

NRL for Food Contact Materials and for Articles for Children under 3 Years

Head: Jitka Sosnovcová, M.Sc., zastupuje Lenka Votavová, M.Sc.;
+420 267 082 337, (2389).

Řeší problematiku zdravotní nezávadnosti materiálů určených pro styk s potravinami a pro výrobky pro děti do 3 let. Vypracovává kritéria a metodiky pro hodnocení zdravotní nezávadnosti daných materiálů a provádí činnost metodickou, poradenskou a expertizní. Spolupracuje s MZ ČR na přípravě legislativy a vypracovává podklady pro rozhodnutí hlavního hygienika ČR.

 

Další informace

Oddělení pro chemickou bezpečnost výrobků