SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Aktuality » Evropský testovací týden na HIV a žloutenky 2018
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Evropský testovací týden na HIV a žloutenky 2018

Mezinárodní kampaň Evropský týden testování na HIV a žloutenky je každoročně  zaměřena na zpřístupnění bezplatného testování infekce HIV doplněného o testování žloutenky typu B, C, eventuálně syfilis. Cílem je včasné odhalení infekcí, které vedou k těžkým onemocněním a bez léčby končí smrtí a vedou k nákaze dalších osob. Testovací týden 2018 probíhal pod heslem: „otestuj se, dodržuj léčbu, mysli na prevenci“ Kampaň v České republice koordinoval Státní zdravotní ústav s finanční podporou Ministerstva zdravotnictví.


Včasné odhalení infekce umožňuje podstoupit léčbu, která výrazně přispívá ke zlepšení kvality života. Evropský týden testování nabízí každoročně ideální příležitost, jak odhalit počátky infekce HIV. Čím dříve je infekce odhalena, tím účinněji odpovídá tělo pacienta na léčbu a předchází se tak těžkému průběhu onemocnění. Na týdenní akci navazuje 1. prosinec, kdy si připomínáme Světový den boje proti AIDS.

Akce, určené široké veřejnosti, se v roce 2018 zúčastnilo 955 osob oproti 759 osobám v roce 2017. Možnost testování byla na 83 místech ve všech krajích České republiky oproti 76 místům v roce 2017. Bylo provedeno celkem 2 247 testů oproti 1595 testům v roce 2017. Každý, kdo byl v minulosti vystaven riziku infekce HIV, se mohl nechat otestovat.

Této  možnosti využilo 413 (43%) žen a 542 (57%) mužů. Nejpočetněji zastoupenou věkovou skupinou byly osoby ve věku 30-39 let. Mezi testovanými bylo asi 5% injekčních uživatelů drog. Poprvé přišlo na test 648 osob (68% z testovaných).

Odběry byly prováděny jak z žilní, tak z kapilární krve. Test na HIV si nechalo udělat 954 osob, 321 osob si nechalo otestovat markery hepatitidy B (se šestkrát zjištěnou pozitivitou, 1 reaktivní vzorek), 466 osob podstoupilo test na hepatitidu C (3 pozitivity, 21 reaktivních vzorků), 506 osob se nechalo otestovat na syfilis (4 pozitivní, 1 reaktivní vzorek).

Věříme, že pro ty které Evropský testovací týden přivedl na testovací místa, byl výsledek testu úlevou nebo prvním krokem k vyřešení zdravotních problémů.

Děkujeme všem organizacím, které se do Evropského testovacího týdne na HIV a žloutenky zapojily a pomáhají tak naplňovat strategii Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS 2018-2022 a Ministerstvu zdravotnictví za finanční podporu tohoto celoevropského projektu.

Přílohou je grafické zpracování výsledků evaluačních dotazníků.

MUDr. Anna Kubátová

Martina Kůželová, DiS.

Bc. Jiří Stupka, DiS.

Nahoru