SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Centra » Ústředí monitoringu zdravotního stavu obyvatelstva » HAPIEE – kohortová studie zdravotního stavu
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

HAPIEE – kohortová studie zdravotního stavu

hapiee_logo.JPG Mezinárodní kohortová studie HAPIEE – Health, Alcohol and Psychosocial factors in Eastern Europe – sleduje dopad životního stylu a psychosociálních faktorů na zdravotní stav populací ve vybraných státech střední a východní Evropy.


 

Studie HAPIEE je prospektivní kohortová studie sledující městskou populaci středního a vyššího věku, která probíhá od roku 2002 v sedmi městech Česka - Hradec Králové, Jihlava, Havířov, Karviná, Kroměříž, Liberec a Ústí nad Labem, v Polsku ve městě Krakov a v Rusku ve městě Novosibirsk a od roku 2005 také v litevském Kaunasu.

Celý projekt je organizován a koordinován University College London (UCL Central and Eastern European Health Research Group)  a u nás je průběh studie zajišťován Státním zdravotním ústavem.


Oficiální stránky studie HAPIEE (en) naleznete zde.


Průběh studie v Česku
1. vlna studie HAPIEE – Zdraví a životní styl

Na začátku studie v letech 2002 až 2005 bylo ve zvolených městech ČR náhodným stratifikovaným výběrem osloveno zhruba 16 000 osob ve věku 45-69 let, kdy oporou výběru byly městské registry.  Celkem bylo v této fázi do projektu získáno 8857 osob (respondence 55%). Osoby, které souhlasily s účastí ve studii (respondenti), se v počáteční fázi studie, nazvané „Zdraví a životní styl“, zúčastnily dotazníkového šetření a zároveň se podrobily lékařskému vyšetření, včetně odběru krve.

2. vlna studie HAPIEE – Kvalita života stárnoucí populace

Další fáze studie proběhla v letech 2006–2008. Respondenti, kteří se zúčastnili počáteční fáze studie, byli znovu osloveni a požádání o aktualizaci informací o zdravotním stavu a o poskytnutí dalších informací týkající se zejména zdravého a aktivního stárnutí a ekonomické situace.

Průběžné sledování 

Účastnící studie jsou dále zhruba každé dva roky sledováni poštovní formou. Korespondenční formou jsou aktualizovány informace o zdravotním stavu, dále je zjišťován výskyt srdečně cévních onemocnění a cévních mozkových příhod, včetně průběhu nemoci, hospitalizace či podstoupení léčebných zákroků. Poštovní dotazník byl respondentům zaslán v letech 2006, 2009–2010, 2012, 2013–2014, 2015–2016, 2017–2018 a 2020–2021.

3. vlna studie HAPIEE – Zdraví a životní styl

Na podzim roku 2022 začalo v Jihlavě probíhat pilotní šetření 3. vlny studie HAPIEE. Šetření probíhá v prostorách Domu zdraví, na pracovišti Státního zdravotního ústavu a v Jihlavské nemocnici. Pro účely pilotní studie je kontaktováno 150 mužů a žen ve věku 65 a více let žijících v Jihlavě a okolí.

Po vyhodnocení proveditelnost pilotní studie, bude v roce 2023 realizováno převyšetření celé kohorty v dalších oblastech (Hradec Králové, Kroměříž, Havířov a Karviná, Liberec, Ústí nad Labem).


Dosavadní výsledky studie publikové v odborných časopisech naleznete zde.
Další dokumenty ke stažení:


Kontakt

Státní zdravotní ústav
MUDr. Růžena Kubínová
Šrobárova 48, 100 42 Praha 10
e-mail: kubinova@szu_cz
tel.: 267 082 622

 

Nahoru