SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Aktuality » HIV/AIDS poradna nově v Brně
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

HIV/AIDS poradna nově v Brně

Státní zdravotní ústav letos rozšiřuje síť HIV/AIDS poraden v ČR. Od 1. srpna 2015 přibyde ke stávajícím poradnám v Praze, Jihlavě a Hodoníně také dlouho očekávaná poradna v Brně.


Poradna v Brně vznikla ve spolupráci se Zdravotním ústavem se sídlem v Ostravě a bude v provozu každé úterý od 13:00 do 17:00 a v pátek od 7:00 do 11:00 na adrese Gorkého 6, Brno 602 01 v prvním patře budovy Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě. Poradenství budou zajišťovat pracovnice dislokovaného pracoviště Oddělení podpory zdraví Státního zdravotního ústavu. Telefonní linka poradny bude k dispozici na čísle 724 810 125 od pondělí do pátku od 7:30 do 15:00.

Poradna bude zajišťovat bezplatné anonymní HIV poradenství a testování odběrem z žilní krve. Poradna bude propagována na webu, v tisku a v gay podnicích a na gay akcích, neboť muži mající sex s muži představují klíčovou skupinu ohroženou HIV infekcí.

Vznik nových poraden byl umožněn díky finanční podpoře Ministerstva zdravotnictví s cílem obnovit síť bezplatných poraden, která hrají důležitou roli v sekundární prevenci (včasný záchyt onemocnění a zajištění včasné léčby) i v prevenci primární (prevence vzniku nových onemocnění). Infekce HIV se přenáší především v případech, kdy dotyčný o své pozitivitě neví. Dostupnost poradenských míst je potom jedním z faktorů, které ovlivňují brzké odhalení HIV infekce a přispívá tím ke snižování počtu nakažených.

Nahoru