SZÚ


Ukrajina a migrace

Mutace Covid-19

corona.jpg

Antibiotická rezistence

NZIP

      

ockovani.png

NUTRIVIGILANCE CZ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home

Aktuality


‹‹   Předchozí   1 2 3 4 5 6 7 8 10 20 30 40 50 100   Následující   ››

Ministerstvo zdravotnictví připravilo přehlednou brožuru, ve které najdete odpovědi na nejčastější dotazy v souvislosti s očkováním proti onemocnění covid-19

Jen málo preventivních opatření v oblasti ochrany veřejného zdraví se totiž může porovnávat právě s přínosem očkování. Díky očkování se podařilo snížit nejen počet onemocnění, ale zejména počet případů trvalého poškození zdraví či úmrtí na nejrůznější infekční nemoci. V současné době máme k dispozici vakcíny, které zabraňují více než dvaceti život ohrožujícím nemocem a pomáhají lidem všech věkových kategorií žít delší a zdravější život. Brožuru naleznete v příloze této zprávy, nebo na připojeném odkazu na web MZČR.


 

Antibiotický týden varuje: I antibiotika v podobě kapek nebo mastí je třeba užívat zodpovědně, aby zůstala účinná pro budoucí generace

Před téměř sto lety představil Alexander Fleming světu převratný vynález – penicilin, a mnoho lidí tak rázem přestalo umírat na banální infekce. Nové antibiotikum nicméně nebylo objeveno již 50 let, a ta stávající jsou stále častěji užívána nesprávně. To přitom může vést ke vzniku antibiotické rezistence, která by znamenala  neúčinnost antibiotik pro budoucí generace pacientů. Před antibiotickou rezistencí   dlouhodobě varuje kampaň Státního zdravotního ústavu a bojuje proti ní i letošní ročník osvětové kampaně Antibiotický týden v prostředí lékáren. Zaměřuje se převážně na antibiotika lokální, která jsou často a naprosto nesprávně užívána k samoléčbě. Kampaň, která se uskuteční od 14. do 20. listopadu, upozorňuje na to, že i s tímto typem antibiotik je třeba zacházet zodpovědně .


 

Riziko zavlečení viru Ebola Súdán do zemí EU/EHP je velmi nízké – Rychlé hodnocení rizik.

Riziko zavlečení viru Ebola Súdán do zemí EU/EHP je velmi nízké – Rychlé hodnocení rizik. ECDC. 9.11.2022. Rapid Risk Assessment: Risk of Sudan virus to EU/EEA citizens considered very low.


 

Vztah mezi omega-3 indexem a hyperglykémií v závislosti na tělesné hmotnosti

V nové studii v USA řešili polynenasycenými mastnými kyselinami s dlouhým řetězcem n-3, jako je kyselina eikosapentaenová (EPA; 20:5n3) a kyselina dokosahexaenová (DHA; 22:6n3), a rizikem diabetu 2. typu. Cílem studie bylo zjistit souvislost mezi indexem omega-3 (erytrocytární EPA + DHA) a glykemickým stavem v závislosti na indexu tělesné hmotnosti (BMI).


 

Varicela (plané neštovice), situace v ČR 2012–2022

V letech 2020 a 2021 došlo vlivem protiepidemických opatření v souvislosti s covid-19 ke snížení výskytu respiračních onemocnění, tedy onemocnění přenášených hlavně prostřednictvím infekčních kapének, kam patří i varicela neboli plané neštovice. Za první pololetí 2022 je naopak hlášen vyšší počet případů varicely, než je obvyklé. Text je souhrnem základních informací o onemocnění varicelou a přehledem aktuální epidemiologické situace. Zprávy CEM (SZÚ, Praha). 2022; 31(8): 302–307.


 

Výroční zpráva o výskytu a šíření HIV-AIDS v ČR v roce 2021

Česká republika zůstává zemí s nízkou úrovní infekce HIV/AIDS v rámci Evropy. V roce 2021 bylo v České republice na základě 1,58 mil. provedených vyšetření nově diagnostikováno 233 případů infekce HIV, z toho 131 u občanů ČR a 102 (43,8 %) cizinců s dlouhodobým či trvalým pobytem, dohromady o 17 méně, než v roce 2020.


 

Výrazně méně topíte a zároveň i méně větráte, aby neunikalo teplo? Pozor na možné množení plísní a bakterií!

Zdražování energií si vynucuje úspory. S nimi souvisí i  změna právních předpisů  ohledně minimálních vnitřních teplot pro různé provozy. Nejen tato úprava,  ale i obava z vysokých nákladů, nutí mnohé z nás zásadně měnit zvyklosti týkající se teplotního komfortu. Příliš radikální snížení vnitřní teploty a omezení větrání však pomáhají vzniku nežádoucích plísní. Stejně tak málo ohřátá teplá voda na potřeby sprchování či koupání nahrává množení nebezpečných bakterií. Vliv snížení teplot na vnitřní prostředí staveb a zdraví lidí v nich tak může být značný. 


 

Zprávy CEM 09 - září 2022


 

Světový den dětské obrny 24. října

Dne 24. října se jako každý rok připomínáme Světový den dětské obrny. Díky očkování se v zemích EU posledních 20 let dětská obrna nevyskytuje, ale nedávný vývoj ukazuje, že dětská obrna zůstává mezinárodní zdravotní hrozbou.


 

Zveme vás na 18. ročník předávání ocenění Podnik podporující zdraví

Každoročně, od roku 2005, hlavní hygienik České republiky vyhlašuje soutěž Podnik podporující zdraví. Organizaci a vyhodnocení soutěže zajišťuje Státní zdravotní ústav, Centrum hygieny práce a pracovního lékařství, pod záštitou Ministerstva zdravotnictví ČR. Hlavním cílem je ocenit ty podniky, pro které se podpora zdraví stala nedílnou součástí každodenního pracovního života, a které nadstandardně a nad rámec zákona pečují o zdraví svých zaměstnanců. Při letošním 18. ročníku budou oceněny nejen podniky, které se do soutěže zapojily poprvé, ale také podniky, které obhajují tituly z předešlých let. Zástupci společností si ocenění převezmou 25. 10. 2022 v 13:00 v prostorech Kaiserštejnského paláce na Malé Straně v Praze. Ak ci zahájí ministr zdravotnictví prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA, EBIR, hlavní hygienička ČR MUDr. Pavla Svrčinová, Ph.D. a ředitelka Státního zdravotního ústavu MUDr. Barbora Macková.  


 

Vzpomínka na doc. MUDr. Josefa Pečenku, DrSc.

Dne 4. října 2022 uplynulo 100 let od narození doc. MUDr. Josefa Pečenky, DrSc. Chtěli bychom připomenout jeho zásluhy o vědní obory epidemiologii a mikrobiologii.


 

Nárůst případů záškrtu vyvolaného Corynebacterium diphtheriae mezi migranty v Evropě

Rychlé hodnocení rizik ECDC, publikováno 6.10.2022.


 

Podpis memoranda odstartoval spolupráci SZÚ a UNICEF

Státnímu zdravotnímu ústavu se otevírá další možnost mezinárodní spolupráce na poli podpory a ochrany veřejného zdraví, zejména se zacílením na zdravý životní styl a primární prevenci nemocí infekčních i neinfekčních. „Za podpory Ministerstva zdravotnictví ČR začínáme spolupracovat s fondem UNICEF, a to v rámci témat prevence, tak jak jsou definována i Světovou zdravotnickou organizací (WHO).


 

Antibiotická rezistence v ČR? Máme ještě značné rezervy, shodují se lékaři

Stále vyšší odolnost bakterií na účinky antibiotik má u nás na svědomí více obětí než dopravní nehody. Statistiky dále říkají, že v roce 2019 zemřelo po celém světě 1,27 milionu lidí v důsledku nákazy bakteriemi rezistentními na antibiotika. Umírají na ni i lidé s přidruženými infekcemi po úrazech nebo infarktu. Průzkumy ukazují, že tento negativní trend může zvrátit edukace laické i odborné veřejnosti.


 

Systém monitorování zdravotního stavu obyvatelstva České republiky ve vztahu k životnímu prostředí - zpráva za rok 2021

V české a anglické verzi zveřejňujeme pravidelnou výroční zprávu Systému monitorování, která přináší informace za rok 2021 o expozici toxickým látkám z ovzduší v různých typech městského prostředí, kvalitě pitné vody z veřejných vodovodů a rekreačních vod, obsahu chemických látek ve spotřebním koši potravin a zdravotních rizicích vyplývajících z dietární expozice, nebo o koncentracích vybraných látek v mateřském mléku českých žen. Publikována jsou také zajímavá data z výběrového šetření o zdravotním stavu obyvatel ČR. 


 
‹‹   Předchozí   1 2 3 4 5 6 7 8 10 20 30 40 50 100   Následující   ››